Bog: Offentlig revision - juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
363,00 kr. 453,75 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

En praktisk bog om udfordringerne i forvaltningsrevision og ju­ridisk-kritisk revision

Bogen forholder sig til offentlig revision generelt og beskriver problemstillinger og giver eksempler på revisors arbejde i forhold til Standarder for Offentlig Revision.

Formålet med nærværende bog er at sætte den udførte forvaltningsrevision og juridisk-kritiske revision i perspektiv samt give vejledning til den praktiserende revisor om, hvornår der er udført tilstrækkelig forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision, således at revisor lever op til de krav, der er i de nye Standarder for Offentlig Revision.

Bogens mål er derfor at beskrive og kommentere standarderne for offentlig revision, særligt med henblik på det revisionsarbejde der udføres af godkendte revisorer i den offentlige sektor.

Det er samtidig en ønsket sidegevinst, at bogen kan bidrage til at reducere den forventningskløft, der måtte være mellem de udførende revisorer og brugerne af revisors erklæringer.

 Målgruppe

Bogen kan anvendes som praktisk lærebog samt give indsigt i og inspiration til både revisorer, studerende og andre, der er interesserede i, eller arbejder med, intern kontrol og revision i offentlige organisationer.

Om forfatteren

Torben Kristensen har som statsautoriseret revisor og partner i først KPMG, og efter fusionen i 2014 i EY, arbejdet med den praktiske side af revision i offentlige institutioner og virksomheder, selvejende institutioner samt NGO’er m.fl. Derudover har Torben Kristensen haft forskellige faglige udvalgshverv i FSR – danske revisorer, heriblandt i Udvalget for revision af offentlig virksomhed.