Bog: Kommunalret for praktikere - I
492,00 kr. 615,00 kr. inkl. momsEn håndbog for dig, der arbejder med kommunalret


Denne bog retter sig mod de mange kommunale jurister og ikke-jurister, som savner en kommunalretlig håndbog, der retter sig mod hverdagen i kommunerne, og som ikke opbygget efter den klassiske juridiske logik:

  • I stedet for et teoretisk afsnit om lokalitetsprincippet er der et kapitel om kommunernes mulighed for at varetage miljø- og klimahensyn.
  • I stedet for spredte bemærkninger om øremærkning får du forståelse for, hvordan kommunen kan finansiere udvidelsen af det lokale stadion uden at komme til at give ulovlig støtte til den professionelle fodboldklub.
  • I stedet for et kapitel om fondsret beskrives det i bogen, hvordan kommuner kan engagere sig i fonde – og hvilke konsekvenser de enkelte former for engagement har.

Dette – og meget mere – gennemgår Rikke Søgaard Berth i denne bog, som fremstiller kommunalretten på en ny og lettilgængelig måde. Hvert kapitel indeholder korte gengivelser af praksis; i alt indgår mere end 100 sager fra kommunaltilsynet. Alle cases er forsynet med sagens j.nr., så den enkelte udtalelse nemt kan fremsøges i de offentlige databaser. Alt i alt: En bog rettet mod praktikere!

Bogen er opdateret til og med 31. januar 2024.


Bogen er opdelt i to hoveddele:

  1. En indledende del med en overordnet introduktion til udvalgte grundbegreber, som det er nødvendigt at kunne navigere i, når man beskæftiger sig med kommuner og hjemmelsspørgsmål: Kommunalfuldmagtens principper, forskellen på anlægsstøtte og driftsstøtte samt statsstøttereglerne. Her er der også et kapitel om regionernes retsforhold.
  2. En længere del som er bygget hen over 10 temaer, eksempelvis ”kommuners muligheder for at varetage sociale hensyn”, ”kommuners støtte til kultur”, ”udlån og udlejning af arealer og lokaler” og ”kommuner og foreninger”. I denne del henvises løbende til den indledende del, hvis der er behov for uddybning af teorien.

Titlen ”Kommunalret for praktikere – I” skyldes, at det er hensigten at udgive ”Kommunalret for praktikere – II” med 10 andre relevante temaer. 

 

Målgruppe

Bogen er særligt relevant for jurister i kommunerne, men den er også relevant for ikke-jurister, der eksempelvis arbejder med miljø- og klimahensyn, støtte til kultur og sport eller kommunens relationer til foreninger. Derudover er bogen relevant for jurister mv. i § 60-fællesskaber, de kommunale aktieselskaber og i regionerne. Og endelig er bogen relevant for jurister i kommunaltilsynet i Ankestyrelsen, hhv. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

 

Om forfatteren

Rikke Søgaard Berth er advokat og partner i Horten. Hun er dybt specialiseret i at rådgive offentlige myndigheder, særligt kommunerne, om organiseringen af deres opgaver, herunder om de retlige rammer for aktieselskaber, § 60-fællesskaber, foreninger og fonde. Hun har indgående viden om kommunalfuldmagten og modeller for støtte til kultur, events mv. Hun har således bl.a. etableret konsortiet bag den danske Tour de France-start i 2022 og har stået for aftalegrundlaget bag Tinderbox-festivalen og en række andre kulturevents.