Offentlig Arbejdsret, 2. udgave af Emborg & Schaumburg-Müller
828,00 kr. 1.035,00 kr. inkl. moms

Få overblik over de arbejdsretlige og ansættelsesretlige forhold inden for det offentlige

Offentlig arbejdsret adskiller sig på mange måder væsentligt fra den almindelige arbejdsret.Som udgangspunkt sker selve tilblivelsen af de gældende regler i offentlige ansættelsesforhold i et langt mere politisk system end på det private arbejdsmarked.

Ansættelsesretlige regler inden for det offentlige suppleres endvidere af forvaltningsretlige regler og grundsætninger, som gør reglerne på det offentlige arbejdsmarked meget anderledes end reglerne på det private arbejdsmarked. Det komplicerer både overblikket over reglerne og regelanvendelsen.

Hertil kommer særlige lovmæssige regler, som f.eks. tjenestemandsloven, de kommunale tjeneste-mandsregulativer og tjenestemandspensionsloven m.v. Denne kompleksitet i retsgrundlaget beskrives i bogen, og den giver læserne et kendskab til og overblik over retsreglerne på området.

Bogen indeholder en lang række fortrinsvis nyere retsafgørelser til illustration af gældende ret.

Målgruppe

  •  Personalemedarbejdere i den offentlige administration
  • Offentlige medarbejdere, som vil have kendskab til rettigheder og pligter
  • Forhandlingsberettigede organisationer, der repræsenterer offentlige ansattes interesser
  • Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer på det private arbejdsmarked, som kommer i berøring med offentlig arbejdsret
  • Advokater, som rådgiver staten, kommuner, andre offentlige arbejdsgivere eller de faglige organisationer, som repræsenterer offentlige ansatte

Bogen kan desuden bruges som undervisningsgrundlag med henblik på forståelsen af den offentlige arbejdsret.

Om forfatterne

Oluf Emborg er juridisk konsulent i HR TDC A/S.
Peer Schaumburg-Müller er vicedirektør i TDC A/S og ekstern lektor ved CBS.

Begge er erfarne forfattere med tidligere udgivelser om bl.a. arbejdsret bag sig.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Det offentlige arbejdsmarked
Kapitel 2 - Retsgrundlaget
Kapitel 3 - Hovedprincipper i den offentlige kollektive arbejdsret
Kapitel 4 - Ansættelsesforholdets etablering
Kapitel 5 - De ansattes rettigheder
Kapitel 6 - Pensionsforhold
Kapitel 7 - De ansattes pligter
Kapitel 8 - Ansættelses- og stillingsændringer
Kapitel 9 - Ansættelsesforholdets ophør
Kapitel 10 - Virksomhedsoverdragelse af offentlig virksomhed
Kapitel 11 - Tillidsmands-, samarbejds- og sikkerhedsregler