Bog: Professionel rådgivning og salg

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Skat & Regnskab Onlinebogpakke.

432,00 kr. 540,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

Bogen belyser krydsfeltet mellem ’rådgivning’ og ’salg’ set fra et professionelt perspektiv

Med et særligt afsæt i videnstunge og serviceorienterede erhverv, ønsker denne bog at sætte læseren i stand til at forstå rådgivning og salg som to centrale aspekter i relation til kontakten med kunden. Mange jobs indeholder rådgivningsorienterede arbejdsopgaver, ikke kun de traditionelle rådgivertunge erhverv (revisorer, bankrådgivere, advokater, ingeniører, arkitekter, konsulenter inden for IT, ledelse, marketing mv.), men i høj grad også andre typer af specialiserede jobs.

Bogen udfolder rådgivnings- og salgsbegrebet og kobler dem sammen. Dette er ofte også tilfældet i praksis, da rådgivning sjældent kan adskilles fra et egentlig salg og omvendt. Her i dette krydsfelt, skal rådgiveren og sælgeren navigere, og den problemstilling der følger heraf, har bogen fokus på at belyse.

Bogen indeholder også en række cases og fortællinger fra praksis, der understreger bogens budskaber, og gør den relevant for både akademisk interesserede samt praktikere.

Målgruppe

Revisorer, advokater, bankrådgivere og konsulenter.

Om forfatterne

Jesper Raalskov er ansat som adjunkt ved Syddansk Universitet, og han har skrevet Ph.D. om fænomenet talent samt om den talentfulde rådgiver og sælger. Foruden mange års forsknings- og undervisningserfaring trækker han på 10 års rådgivningserfaring fra praksis. Herudover er Jesper certificeret i DISC og NLP.

Bo Mortensen er ansat som postdoc ved Syddansk Universitet, og han har skrevet Ph.D. om overlappet mellem salgs- og udviklingsprocesser med fokus på kommunikation og kundeinddragelse. Han har mange års forsknings- og undervisningserfaring inden for salg.

Per Vagn Freytag er ansat som professor ved Syddansk Universitet, og han har skrevet sin Ph.D. om virksomhedssamarbejde. Gennem mere end 25 år har Per forsket i salg og business marketing med særligt fokus på segmentering, porteføljeplanlægning, købsadfærd, forretningsmodeller og metode.

Bent Warming-Rasmussen er ansat som lektor ved Syddansk Universitet, og han skrevet sin Ph.D. om revisorer og tillid. Han har i mange år forsket i revision, professionsetik, revisoradfærd og -uafhængighed. Han har 12 års rådgivererfaring fra tre landsdækkende revisionsfirmaer. Herudover er Bent certificeret psykoterapeut.