Bog: Incentives og bonusordninger
640,00 kr. 800,00 kr. inkl. moms

En praktisk fremstilling af reglerne vedrørende incitaments- og bonusordninger – set fra et HR-retligt perspektiv

I såvel opgangs- som nedgangstider er incitamentsordninger en helt central del af mange virksomheders lønstruktur. Men virksomhederne bør nøje overveje indholdet af og formålet med ordningerne, hvis de skal opnå optimalt udbytte af deres incentives og bonusordninger.

Bogen indeholder adskillige eksempler på forskellige incitaments- og bonusordninger, og forfatterne gennemgår relevante spørgsmål inden for HR, ansættelsesret, selskabsret og skatteret.

Der er bl.a. fokus på følgende emner:

  • Hvornår er det relevant at yde andet end fast løn
  • Valget mellem forskellige aflønningsformer
  • Implementering af incitaments- og bonusordninger
  • Ændring/afvikling af løbende ordninger
  • Særlige forhold i fratrædelsessituationen

Desuden er der medtaget adskillige eksempler fra retspraksis, som er vigtige for den retlige vurdering af ordningerne.

Nyt i 2. udgave

Afsnittet om incitamentsordninger i den finansielle sektor er udvidet, og bogen er opdateret med ny lovgivning og retspraksis siden 1. udgaven fra 2012.

Målgruppe

Bogen henvender sig både til advokater på advokatkontorerne og til advokater, jurister og andre personer, der beskæftiger sig med HR-jura i det private erhvervsliv.

Om forfatterne

Morten Langer, advokat og partner hos advokatfirmaet Norrbom Vinding. Morten Langer har særligt fokus på individuelle ansættelsesforhold, f.eks. direktørforhold, fratrædelsesaftaler, bonus og incitamentsprogrammer, markedsføringsloven samt konkurrence- og kundeklausuler. Morten har i 25 år rådgivet private og offentlige virksomheder om bl.a. specialeområderne nævnt ovenfor. Morten er en erfaren procedør, forhandler og rådgiver i relation til udenretlig konfliktløsning, og han er uddannet mediator. Morten er en meget anvendt foredragsholder, og han har udgivet flere bøger om konkurrence- og kundeklausuler og andre rekrutteringsbegrænsninger. Endvidere har Morten undervist på CBS og været ekstern lektor i International Labor Law and CSR på Københavns Universitet.

Nicole Offendal, advokat og underdirektør (Global Head of HR Legal) i Danske Bank. Nicole Offendal har igennem sit virke som partner i forskellige advokatfirmaer opnået særlig ekspertise inden for ansættelses- og arbejdsretsret, herunder direktør- og ansættelseskontrakter, bonus- og incitamentsordninger, fratrædelsesaftaler, afskedigelser, international ansættelsesret, overenskomstforhold samt virksomhedsoverdragelser. Nicole har rådgivet om bl.a. de ovennævnte emner i 18 år, og har i ligeså mange år fungeret som underviser i forskellige fora. Endvidere er Nicole en erfaren procedør og forhandler. Nicole har skrevet bogen ”Internationale ansættelsesforhold” og flere artikler om forskellige ansættelsesretlige problemstillinger, herunder om jobklausuler.

Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

 

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Indledende overvejelser og særlige forhold
Kapitel 2 - Bonus
Kapitel 3 - Provision
Kapitel 4 - Uddannelsesaftaler
Kapitel 5 - Aktieoptioner og warrants
Kapitel 6 - Medarbejderaktier