Bog: Bestyrelsens Værktøjskasse
362,00 kr. 452,50 kr. inkl. moms

Praktiske råd til både nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer

Kravene til bestyrelsesarbejde vokser støt. Siden 1. udgave af Bestyrelsens Værktøjskasse fra 2006 er der kommet væsentlige stramninger af reglerne på området. Anbefalingerne om god selskabsledelse er blevet revideret, og den finansielle krise har bevirket, at der stilles endnu højere krav til viden og kompetence i bestyrelsesarbejdet.

Denne bog giver i kort form et godt overblik over bestyrelsens ansvarsområder og arbejdsform. Bogen er desuden en systematisk og praktisk værktøjskasse til inspiration i bestyrelsesarbejdet, og hvert emne afsluttes med konkrete og handlingsorienterede råd til bestyrelsen.

Bogens fem hovedafsnit behandler centrale områder af bestyrelsens arbejdsfelt:

  • Rammerne for bestyrelsens arbejde
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af møder
  • Målsætning og risikostyring
  • Rapportering og kommunikation
  • Evaluering og resultater

Bogen inkluderer et elektronisk evalueringsværktøj, Scorecard, som kan give inspiration til at forbedre bestyrelsesarbejdet.

Målgruppe

Bogen er et godt introduktionsværktøj for novicen og en handy tjekliste for det erfarne bestyrelsesmedlem.

Om forfatteren

Forfatteren Teddy Wivel er erfarent bestyrelsesmedlem og bestyrelsesrådgiver. Han er uddannet statsautoriseret revisor og har i mere end 15 år beskæftiget sig med god selskabsledelse og bestyrelsesarbejde.

Scorecard til Vurdering af bestyrelsens brug af værktøjskassen

Når du har købt bogen har du mulighed for at få adgang til det elekstroniske scorecard, der kan anvendes til at evaluere i hvilket omfang en bestyrelse anvender værktøjskassen effektivt.

Hent dokument

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Bogens idé, målgruppe og anvendelse

Bestyrelsens opgaver

Rammer for bestyrelsens arbejde
- Forretningsordenen for bestyrelsen
- Bestyrelsesmappen
- Bestyrelseskontrakten
- Direktionsaftalen

Tilrettelæggelse og gennemførelse af møder
- Årsplanen/Årshjul
- Bestyrelsesmødet og Standarddagsordenen
- Det årlige strategimøde

Målsætning og risikostyring
- Forretningsplanen
- Risikostyring
- Revisor

Rapportering og kommunikation
- Intern rapportering
- Ekstern rapportering og kommunikation

Evaluering og resultater
- Vurdering af direktionen
- Bestyrelsens selvevaluering