Bog: Bestyrelsesarbejde i selvejende og nonprofit institutioner
308,00 kr. 385,00 kr. inkl. moms

En bog om, hvordan man passer sit arbejde, så ansvar ikke kommer på tale.

Bogen er en “værktøjskasse” til bestyrelser og ledere i selvejende institutioner – med fokus på korrekte og effektive løsninger af bestyrelsens mange opgaver. Helt nede på jorden.

I dag er det at sidde i en bestyrelse et målrettet arbejde, der kræver viden og indsigt. Bestyrelsens rolle er gået fra at være “kransekagefigur” til at være en del af institutionens eller organisationens øverste ledelse. Bogen giver jordnære råd og grundig vejledning om, hvordan man planlægger og gennemfører bestyrelsesarbejdet i overensstemmelse med nutidige krav til bestyrelsen.

4. udgave er væsentligt ændret og ajourført med den nyeste udvikling på området.

Bogen gennemgår bl.a.:

  • Bestyrelsens formål og rolle
  • Særlige forhold inde for kultur, undervisning og det sociale område
  • De ledelsesmæssige opgaver og fordeling
  • Årets gang i bestyrelsen
  • Opstilling af mål og styring af risici
  • Forholdet til institutionens interessegrupper

En række nyttige appendiks omfattende bl.a.:

  • Tjekliste til bestyrelsens opgaver
  • Kulturministeriets anbefalinger “God ledelse i selvejende
  • kulturinstitutioner”
  • Skemaer til bestyrelsens selvevaluering

Målgruppe

Målgruppen er bestyrelsesmedlemmer og ledere i selvejende institutioner, der arbejder med løsning af offentlige opgaver samt bestyrelser og ledelser i non profit organisationer og foreninger.

Om forfatteren

Teddy Wivel er en af Danmarks førende eksperter inden for bestyrelsesarbejde – eller god selskabsledelse, som det kaldes. Han er uddannet som statsautoriseret revisor og er tidligere ledende partner i Ernst & Young. Han er i dag rådgiver for og bestyrelsesmedlem i et større antal selskaber og virksomhedsgrupper samt fonde. Teddy Wivel har mange år arbejdet med ledelse, styring og måling. På bestyrelsesområdet har han bl.a. været rådgiver for Nørby-udvalget og er kommentator i Nyhedsbrev for Bestyrelser.

Teddy Wivel er forfatter til en lang række bøger om bestyrelsesarbejde samt artikler og kronikker om ledelsesmæssige og styringsmæssige emner i såvel private som offentlige virksomheder samt foredragsholder om tilsvarende emner.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

1 - Bogens idé og formål
2 - Den juridiske organisering
3 - Bestyrelsens opgaver
4 - Selvejende institutioner inden for særlige områder
5 - Bestyrelsesmedlemmet
6 - De ledelsesmæssige opgaver og disses fordeling
7 - Årets gang i bestyrelsen
8 - Opstilling af mål og styring af risici
9 - Virksomhedsplanen
10 - Intern rapportering – herunder rapportering til bestyrelsen
11 - Årsrapporten og dialogen med interessegrupperne
12 - Målstyring og forvaltningsrevision
13 - Forholdet til tilsynsmyndigheden