Bog: Karnov Leje- og boliglove
820,00 kr. 1.025,00 kr. inkl. moms

Karnovs Leje- og boliglove er en kommenteret lovsamling, som indeholder områdets relevante love, bekendtgørelser mv. – ajourført til og med 5. september 2023.

Lovsamlingen giver derfor et samlet og opdateret overblik over leje- og boliglovgivningen.

Udgivelsen er baseret på Karnovs Lovsamling og følger samme opbygning og høje kvalitet.

Forrest i bogen er en oversigt over lovenes kapitler og bagerst i bogen findes et omfattende stikordsregister, som hjælper læseren med at finde frem til de rigtige bestemmelser og relevante noter.

Lejeloven, lov om boligforhold, almenlejeloven, erhvervslejeloven, ejerlejlighedsloven, andelsboligforeningsloven og almenboligloven er kommenteret af nogle af de førende eksperter inden for leje- og boliglovgivning:

  • Professor, lic.jur. Hans Henrik Edlund
  • Professor, ph.d. Mette Neville
  • Professor, ph.d. Claus Rohde
  • Senior projektudvikler Birgitte Fæster
  • Juridisk konsulent Hanne Lindhardt Sørensen
  • Lektor, ph.d. Susanne Kier