Bog: Kirke-Karnov 2023
6.100,00 kr. 7.625,00 kr. inkl. moms
Abonnement på bog, pris pr. år, opsiges inden 31. august i det år opsigelse skal have virkning

Kirke-Karnov er det gennemførte opslagsværk for praktikeren, der beskæftiger sig med kirkeret.

Opslagsværket giver et solidt overblik over forholdet mellem kirke og stat og indeholder alle kirkelove samt love af mere generel interesse, f.eks.:

  • Personaleforhold
  • Aktindsigt
  • Arbejdsmiljø
  • Vidnepligt

Kirke-Karnov 2022 er ajourført til og med 1. oktober 2023. Lovene er kommenteret med omfattende fortolkninger og omtale af praksis, domme og afgørelser m.m. – alt sammen udarbejdet af udvalgte specialister på området. Derudover er medtaget en lang række relevante cirkulærer og vejledninger.

Opslagsværket er opbygget med flere registerindgange:

  • Emneregister
  • Stikordsregister med mere end 3.000 stikord
  • Kronologisk register

Målgruppe

Kirke-Karnov er et godt værktøj for den, som har brug for kendskab til folkekirkens økonomiske og administrative forhold. Bogen henvender sig derfor til alle, der arbejder med folkekirken, især medarbejdere ved alle stifts- og provstiadministrationer samt større kirke- og kirkegårdsadministrationer.

*Bemærk

Kirke-Karnov kan kun købes i abonnement. Den oplyste pris er den årlige abonnementspris og abonnementet løber indtil det opsiges. Se abonnementsbetingelser her: Handels-og leveringsbetingelser

Kirke-Karnov udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.