Gult hæfte
7.635,00 kr. 9.543,75 kr. inkl. moms
Løbende abonnement på tidsskrift, pris pr. år

´Gule Hæfter´ bringer alle nye love og ændringslove

Dette opdaterende supplement til hovedudgaven udsendes 4-5 gange om året.

’Gule Hæfter’ har et akkumuleret kronologisk register samt et akkumuleret systematisk register. Her opføres alle nye love og ændringslove gennem året - på samme måde som i Karnovs Lovsamling.

*Abonnement

‘Gule hæfter’ er et abonnement, der følger kalenderåret.

Du får alle årets udgivelser, når du bestiller abonnementet. Den oplyste pris er den årlige abonnementspris og abonnementet løber indtil det opsiges. Se abonnementsbetingelser her: Handels-og leveringsbetingelser