Bog: Dødsbobeskatning
805,50 kr. 1.006,88 kr. inkl. moms

Dødsbobeskatning, 7. udgave

Denne bog er en samlet fremstilling af den gældende dødsboskatteret, og den behandler bl.a. følgende emner:

  • Anmeldelse af dødsfald og boets behandlingsmåde
  • Uskiftet bo
  • Boudlæg
  • Skattepligtige og skattefritagne boer
  • Beskatning ved udlodning og salg
  • Beskatning af den længstlevende ægtefælle og arvinger
  • Dobbeltbeskatning
  • Boopgørelsen
  • Genoptagelse
  • Hæftelse, efterbetaling og præklusion

Nyt i 7. udgave

Siden 6.-udgaven af denne bog fra 2019 er lovgivningen omkring dødsbobeskatning – som sædvanlig – blevet ændret på en række områder. Tilsvarende er der på en række områder kommet yderligere fortolkningsbidrag i kraft af myndighedernes og domstolenes praksis. Hensigten med denne 7. udgave af Dødsbobeskatning er at give en ajourført og samlet fremstilling af den gældende dødsboskatteret, idet hovedvægten selvsagt er lagt på en gennemgang af den gældende dødsboskatteret, idet hovedvægten selvsagt er lagt på en gennemgang af dødsboskattelovens regler.

Redaktionen af manuskriptet er afsluttet ultimo februar 2023.

Målgruppe

Denne bog er en velegnet håndbog for advokater, revisorer, medarbejdere i Skatteforvaltningen og andre praktikere. I kraft af bogens lettilgængelige sprog henvender den sig også til andre mere alment interesserede.

Om forfatteren

Karsten Gianelli er cand.jur., advokatuddannet og skatterådgiver hos Beierholm.

____________________________________________________________________________________________

Bogens indhold

Forhold

Kapitel 1 - Indledning og historik

Kapitel 2 - Anmeldelse af dødsfaldet og boets behandlingsmåde

Kapitel 3 - Indkomståret forud for dødsåret

Kapitel 4 - Uskiftet bo mv.

Kapitel 5 - Boudlæg

Kapitel 6 - Skattepligtige og skattefritagne boer

Kapitel 7 - Skattefritagne boer - Mellemperioden

Kapitel 8 - Skattepligtige boer - Indkomstopgørelse og skat

Kapitel 9 - Skattepligtige boer - Beskatning ved udlodning og salg

Kapitel 10 - Beskatning af udlodningsmodtagere

Kapitel 11 - Beskatning af den længstlevende ægtefælle eller samlever

Kapitel 12 - Subjektiv skattepligt, begrænset skattepligtige boer og dobbeltbeskatning

Kapitel 13 - Boopgørelsen

Kapitel 14 - Insolvente boer

Kapitel 15 - Skifte af uskiftet bo i den længstlevende ægtefælles levende live

Kapitel 16 - Genoptagelsesboer

Kapitel 17 - Hæftelse, efterbetaling og præklusion

Anvendte forkortelser

Doms- og afgørelsesregister

Stikordsregister