Bog: Insolvensprocesret
1.280,00 kr. 1.600,00 kr. inkl. moms

En praktisk gennemgang af de processuelle regler, der omgiver skifteretternes behandling af sager om konkursboer og rekonstruktion

Forfatterne gennemgår konkurslovens regler om behandling af rekonstruktion, konkursbegæringer og konkursboer samt selskabslovens regler om tvangsopløsning af selskaber.

Bogen beskriver også skifterettens sagsbehandling af kurators administrative pligter. I beskrivelsen inddrager forfatterne et betydeligt antal trykte og utrykte retsafgørelser.

Bogens 14 kapitler gennemgår:

 • Insolvensproceslovgivningen
 • Rekonstruktionsbehandling
 • Forebyggende rekonstruktion
 • Konkursbegæringen
 • Konkursdekretet
 • Hæftelse, sikkerhedsstillelse og ansvar
 • Etablering, valg og afsættelse af bostyre
 • Andre dispositioner på dekretmødet
 • Afhøringer mv. i skifteretten
 • Fordringsprøvelse og retssager
 • Skifterettens tilsyn med boets behandling
 • Boets slutning og genoptagelse
 • Konkurskarantæne
 • Tvangsopløsning af selskaber.

Nyt i 5. udgave

Anledningen til denne nye udgave er navnlig tilkomsten af den særlige Covid19-pakke i 2021 på rekonstruktionsområdet og ikke mindst det nye insolvensretlige instrument om forebyggende rekonstruktionsbehandling, der er en følge af, at EU’s involvens-og rekonstruktionsdirektiv, (EU) 2019/1023, med virkning fra den 17. juli 2022 blev gennemført i dansk ret. Hertil kommer, at domstolene fortsat er ganske produktive på det insolvensprocesretlige område. Denne udgave indeholder således henvisninger til mere end 200 afgørelser, som er trykt siden fremkomsten af 4. udgave, hvortil kommer et meget stort antal utrykte afgørelser, navnlig om konkurskarantæne.

Målgruppe

Bogen henvender sig til dem, der beskæftiger sig med behandlingen af konkursboer, dvs. ansatte i skifteretterne og advokater, der som rekonstruktører og kuratorer står for den praktiske behandling af boerne. Den er også relevant for advokater, der beskæftiger sig med konkurskarantænesager og revisorer.

Om forfatterne

Torben Kuld Hansen har været ansat ved domstolene siden 1981. Siden 1994 har han desuden været tilknyttet Sø- og Handelsretten, hvor han i 2005 blev udnævnt som dommer. Som medlem af Konkursrådet siden juli 2006 har han bl.a. deltaget i udarbejdelsen af betænkning 1484 om Hurtigere behandling af konkursboer, betænkning nr. 1512 om Rekonstruktion mv.,  betænkning nr. 1525 om Konkurskarantæne, betænkning nr. 1555 om ansattes retsstilling under insolvensbehandling samt betænkningerne nr. 1578 og 1579 om modernisering og revision af reglerne om gældssanering, herunder implementering af rekonstruktions- og insolvensdirektivet.

Lars Lindencrone Petersen var i 1990-1994 dommer i Københavns Byret, i 1994-1998 i Sø- og Handelsretten og i 1998-2007 landsdommer i Østre Landsret. Han er complianceansvarlig i advokatfirmaet Bech-Bruun, som han blev tilknyttet i 2008. Han var medlem af Konkursrådet fra dets oprettelse i 2001 og indtil udgangen af 2007 og i perioden fra 2006 rådets formand. Han er forfatter og medforfatter til en række fremstillinger om navnlig proces-, insolvens- og erhvervsretlige emner.

____________________________________________________________________________________________

Bogens indhold

Forord

Kapitel 1 - Insolvensproceslovgivningen

Kapitel 2 - Rekonstruktion

Kapitel 3 - Forebyggende rekonstruktion

Kapitel 4 - Konkursbegæringen

Kapitel 5 - Konkursdekretet

Kapitel 6 - Hæftelse, sikkerhedsstillelse og ansvar

Kapitel 7 - Etablering, valg og afsættelse af bostyre

Kapitel 8 - Andre dispositioner på dekretmødet

Kapitel 9 - Afhøringer mv. i skifteretten

Kapitel 10 - Fordringsprøvelse, retssager og andre tvister

Kapitel 11 - Skifterettens tilsyn med boets behandling

Kapitel 12 - Boets slutning og genoptagelse

Kapitel 13 - Konkurskarantæne

Kapitel 14 - Tvangsopløsning af selskaber

Bogfortegnelse

Alfabetisk domsregister

Afgørelsesregister

Stikordsregister