Valg- og reparationsmuligheder i virksomhedsordningen
204,00 kr. 255,00 kr. inkl. moms

En masterafhandling om den skattepligtiges muligheder for disponering, genoptagelse, omvalg og omgørelse af selvangivelse i virksomhedsordningen.

Afhandlingen klarlægger den skattepligtiges mange planlægnings- og valgmuligheder i virksomhedsordningen i forbindelse med selvangivelsesarbejdet – herunder bl.a. muligheden for at placere privat gæld i ordningen.

Desuden analyses den skattepligtiges muligheder for efterfølgende at reparere på dels en uhensigtsmæssig selvangivelse, og dels skattemyndighedernes ændring af skatteansættelsen ved anvendelse af reglerne om:

  • Genoptagelse af skatteansættelsen
  • Tilvalg af virksomhedsordning
  • Ændring af hensættelse til senere hævning
  • Selvangivelsesomvalg
  • Civilretlig annullering eller fejlrettelse
  • Omgørelse
Hovedvægten er lagt på skatteforvaltningslovens § 30 om selvangivelsesomvalg. Bogen omfatter ikke blot alle offentliggjorte afgørelser, men også de afgørelser om emnet, som findes i Landsskatterettens afgørelsesdatabase.

Bogen er en masterafhandling på Master i Skat, Copenhagen Business School.

Målgruppe

Bogen henvender sig til såvel revisorer, skatterådgivere som skattemyndigheder.

Om forfatteren

Frans Eskil Nørgaard er specialkonsulent hos SKAT med mange års erfaring fra ansættelser som skatterevisor, skatterådgiver og underviser i skatteret.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

1. Indledning
2. Valgmuligheder før selvangivelsen afleveres
3. Reparationsmuligheder efter, at selvangivelsen er afleveret
4. Reparationsmuligheder før og efter, at selvangivelsen er afleveret
5. Sammenfatning og perspektivering