Bog: Moms - Energi - Lønsum - en lærebog om afgifter
516,00 kr. 645,00 kr. inkl. moms

Sådan sikrer du en korrekt opgørelse af afgiftstilsvar og afgiftsgodtgørelse. Denne bog giver en grundlæggende beskrivelse af reglerne om moms, energiafgifter og lønsumsafgift.

Samtidig beskrives sammenhængen - og synergien - mellem de tre afgiftsområders regelsæt med fyldige referencer til et stort antal afgørelser og domme

Bogen gennemgår bl.a.:

  • Momsreglerne ved både national og international handel,
  • Klagesystemet og afregningsregler,
  • En række energiafgiftslove med omtale af gældende satser og mulighed for afgiftsgodtgørelse,
  • Reglerne om lønsumsafgift - herunder hvilke aktiviteter der forpligter til betaling af lønsumsafgift,
  • Hvordan virksomheden skal opgøre lønsumsafgift.

Nyt i 4. udgave

Bogen er opdateret, så den tager udgangspunkt i lovgivningen pr. 1. januar 2014 for de tre afgiftsområder.

Målgruppe

Moms – Energi – Lønsum er velegnet til undervisningsbrug. Desuden kan bogen hjælpe praktikere i erhvervslivet med at sikre en korrekt opgørelse af afgiftstilsvar og afgiftsgodtgørelse efter de forskellige afgiftslove.

Om forfatterne

Erik Dekov har dels arbejdet i Told- og Skattestyrelsen, dels i revisionsbranchen som partner - først hos Deloitte og senere hos Ernst & Young og er nu momskonsulent hos FSR/danske revisorer.
John Engsig er cand. jur., har været ansat som lektor ved Aalborg Universitet og er nu gået på pension.

4. udgaven er opdateret af cand.jur. Mette Juul og Lars Gosvig, Senior Manager, Ernst & Young. Mette og Lars har arbejdet med moms og afgifter i en årrække og har rådgivet danske og udenlandske virksomheder om moms- og afgiftsforhold.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

1. del – Moms
Kapitel 1 - Generelt om momsen
Kapitel 2 - Momsområdet
Kapitel 3 - Afgiftspligtige personer, registreringspligt m.v.
Kapitel 4 - Afgiftspligtige leverancer af varer og ydelser
Kapitel 5 - Udgående afgift (salgsmoms)
Kapitel 6 - Indgående afgift (købsmoms)
Kapitel 7 - EU-handel
Kapitel 8 - Import og eksport vedrørende tredjelande
Kapitel 9 - Afregning m.v. af afgiften
Kapitel 10 - Kontrol- og klagesystemet, sanktioner m.v.
Kapitel 11 - Momslovens synergieffekt

2. del - Godtgørelse af energiafgifter m.v. og CO2-afgift
Kapitel 12 - Generelt om energiafgifterne m.v.
Kapitel 13 - Afgiften af mineralolieprodukter m.v.
Kapitel 14 - Afgiften af elektricitet
Kapitel 15 - Afgiften af naturgas og bygas
Kapitel 16 - Afgiften af kul og koks m.v.
Kapitel 16 - Afgiften af ledningsført vand
Kapitel 18 - Afgiften af kuldioxid (CO2 -afgiften)
Kapitel 19 - Reglerne for tilbagebetaling af energiafgifter og vandafgift
Kapitel 20 - Reglerne for tilbagebetaling og tilskud vedr. CO2 -afgift
Kapitel 21 - Synergieffekten mellem lovene om energiafgifter og moms

3. del - Lønsumsafgift
Kapitel 22 - Generelt om lønsumsafgiften
Kapitel 23 - Afgiftspligt
Kapitel 24 - Registreringspligtens omfang
Kapitel 25 - Afgiftsgrundlag og afgiftssats
Kapitel 26 - Opgørelse af den afgiftspligtige lønsum
Kapitel 27 - Afregning m.v. af lønsumsafgiften
Kapitel 28 - Regnskabsbestemmelser
Kapitel 29 - Administration, kontrol- og klagesystemet, sanktioner m.v.
Kapitel 30 - Synergieffekten vedrørende lønsumsafgift