Bog: Moms 3
320,00 kr. 400,00 kr. inkl. moms

Moms 3 omhandler opgørelsen af den momspligtige værdi

Fejlfortolkning af reglerne om afregning af salgsmoms, også benævnt udgående afgift, er hver dag skyld i mange fejl. Fejl, der betyder, at den momspligtige virksomhed snyder sig selv, eller statskassen mister provenu.

Bogen sætter fokus på de forskellige problemstillinger, som hyppigt opstår i denne forbindelse, for eksempel:

  • hvilke indtægter kan holdes uden for momsgrundlaget
  • kantinemoms og handel mellem interesseforbundne parter
  • håndtering af rabatter og udlæg
  • tab på debitorer
  • de særlige regelsæt om handel med brugte varer, kunstnermoms og rejsebureaumoms.

Bogen indeholder en fyldig beskrivelse af praksis, blandt andet vedrørende offentlige og private tilskud, donationer mv. Desuden analyserer bogen de mest relevante EU-domme på området.

Målgruppe

Bogen kan bruges som opslagsværk og i undervisningsøjemed. Den henvender sig til revisorer, advokater, dommere og medarbejdere ved skattecentrene og i Skatteministeriet. Også selvstændige og momskoordinatorer i både større og mindre virksomheder vil have glæde af bogen.

De andre bøger i serien

  • Moms 1 - Fradragsret
  • Moms 2 - Fritagelser og lønsum
  • Moms 4 - International handel

Om forfatterne

Søren Engers Pedersen er momsrådgiver med ca. 25 års erfaring fra SKAT og revisionsbranchen. Han er hyppigt anvendt som underviser og foredragsholder, ligesom han udover forfatterskabet til Moms 1-4 tillige er medforfatter til Momsmanualen, Eumomsmanualen og Afgiftsmanualen, som alle er praktiske opslagsværker om moms og afgifter.

Merete Andersen er momsrådgiver og har mere end 17 års erfaring fra advokatbranchen. Merete har undervist i momsret ved CBS og ASB. Hun er her ud over redaktør på fagtidsskriftet Skat Udland ligesom hun indgår som en del af forlaget Magnus’ Momspanel. Merete er medforfatter på bøgerne Moms 1 – 4, og har her ud over skrevet en række artikler om moms.

Linda-Sophia Danielsen er moms- og afgiftsrådgiver og har mere end 10 års erfaring fra SKAT og som rådgiver i revisionsbranchen. Linda-Sophia er bl.a. tilknyttet som underviser på KU samt Beierholms interne uddannelsesprogram. Linda-Sophia er medforfatter på bøgerne Moms 1-4, Afgiftsmanualen, og har her ud over skrevet artikler omkring moms.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Momsgrundlaget
Kapitel 2 - Hovedregel – leverancer mod vederlag
Kapitel 3 - Hvad skal medregnes til momsgrundlaget
Kapitel 4 - Fradrag i den momspligtige værdi
Kapitel 5 - Regulering af momsgrundlaget
Kapitel 6 - Udtagningsmoms
Kapitel 7 - Salg/overdragelse af virksomhed
Kapitel 8 - Interessefællesskab
Kapitel 9 - Byggemoms
Kapitel 10 - Salg af brugte varer
Kapitel 11 - Kunstnermoms
Kapitel 12 - Indførsel af varer fra tredjelande
Kapitel 13 - Erhvervelser
Kapitel 14 - Køb af tjenesteydelser i udlandet
Kapitel 15 - Biludlejningsvirksomheder og køreskoler
Kapitel 16 - Særordningen for rejsebureauer
Kapitel 17 - Fakturering og periodisering