Injuriesager - bagvaskelse, ærekrænkelser og ytringsfrihed
416,00 kr. 520,00 kr. inkl. moms

Denne bog er en udvidet og revideret 2. udgave af advokat Asger Thylstrups bog fra 2010 “Injuriesager - bagvaskelse, ærekrænkelser og ytringsfrihed”.

Injuriesager føres som hovedregel som private straffesager. I denne 2. udgave gennemgår forfatteren domspraksis siden 2010, herunder Højesterets dom fra 2015 i Jørgen Dragsdahls injuriesag mod Bent Jensen. Forfatteren giver på grundlag af den nyeste domspraksis en vejledning om hvornår ærekrænkende udsagn kan ende med en injuriesag.

Målgruppe

Bogen henvender sig til alle som arbejder med og på medier, og til advokater der bliver bedt om at rådgive på området. Da bogen indeholder kritik af den gældende lovgivning og stiller konkrete forslag om en lovreform, kan den med udbytte læses af politikere, samfundsdebattører og alle andre borgere som ønsker et fagligt grundlag for at udtale sig om ytringsfriheden.

Om forfatteren

Forfatteren advokat Asger Thylstrup har talrige års erfaring på området. Asger Thylstrup gennemførte samtidig med jurastudiet en uddannelse som journalist ved Politiken og Ekstra Bladet. Han supplerede sin juridiske embedseksamen ved Københavns Universitet med en specialuddannelse i medieret ved studieophold i Tyskland og England. Han blev tidligt juridisk rådgiver om ophavsret og medieret for Danske Dagblades Fællesrepræsentation og for en række dag- og ugeblade i blandt andet den Berlingske koncern. Asger Thylstrup var på dagspressens vegne medlem af det medieudvalg som udformede reglerne om god presseskik. Også private har søgt hans råd når de blev trukket ind i en injuriesag.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Skal injuriesagen anlægges?
Kapitel 2 - De særlige processuelle regler om injuriesager
Kapitel 3 - Skal injuriesagen forliges?
Kapitel 4 - Stævningen i en injuriesag
Kapitel 5 - Sagsøgte
Kapitel 6 - Sagsøgerens påstand
Kapitel 7 - Sagsøgtes svarskrift
Kapitel 8 - Ytringsfriheden efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
Kapitel 9 - Pressenævn og genmæle
Kapitel 10 - Konklusion og retspolitiske overvejelser