Bog: Arbejdsprocesret - Sagshåndtering, forhandling og retsafgørelse
724,00 kr. 905,00 kr. inkl. moms

Arbejdsprocesret beskæftiger sig med arbejdsprocesretten - de formelle regler om behandling af tvister angående ansættelsesforhold og kollektive overenskomster.

Den overenskomstmæssige tvisteløsningsordning, det såkaldte “fagretlige system”, har i dag central betydning i arbejdslivet. Men den er svær at overskue og griber på kompliceret vis ind i de almindelige regler om afgørelse af sager ved domstolene.

I 2006 blev der vedtaget en ny Norm for Regler for Behandling af Faglig Strid, og i overensstemmelse hermed blev arbejdsretsloven suppleret med en række bestemmelser om faglig voldgift. Disse fornyelser er medtaget i bogen.

Bogen er inddelt i fire hovedkapitler:

  • 1. del om tvisteløsningsordningens historiske baggrund
  • 2. del om sagsforberedelse, forhandlingsforløbet i det fagretlige system og indgåelse af forlig
  • 3. del om andre præliminære tvisteløsningsordninger
  • 4. del om afgørelse af retstvister ved domstolene, privat voldgift, Arbejdsretten, faglig voldgift, afskedigelsesnævn mv., herunder om samspillet mellem domstole og fagretlige afgørelsesorganer

Målgruppe

Bogen henvender sig især til organisationsansatte, personaleansvarlige, advokater og andre rådgivere, der håndterer eller rådgiver i arbejdsretlige sager. Men den har også relevans for dem, der beskæftiger sig med arbejds- eller procesret på det teoretiske plan.

Om forfatteren

Forfatteren er professor, jur. dr. Ole Hasselbalch, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.