Bog: De danske domstoles internationale kompetence på det konkursretlige område
990,00 kr. 1.237,50 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Bogen indeholder en omfattende gennemgang af gældende dansk ret på det konkursretlige område set i lyset af EU’s insolvensforordning

Når en virksomhed har grænseoverskridende aktiviteter, medvirker disse til, at der opstår nogle særlige insolvensprocesretlige spørgsmål, hvis skyldneren går konkurs. Først må det overvejes, i hvilket land skyldnerens konkurs skal behandles, og eventuelt i hvor mange forskellige lande skyldneren kan tages under konkursbehandling på samme tid. Undervejs i konkursbehandlingen kan der opstå en række konflikter mellem konkursboet og skyldnerens medkontrahenter, kreditorer, samarbejdspartnere, ejere mv. Har disse bopæl udenfor Danmark, opstår spørgsmålet, i hvilket omfang konkursboet kan anlægge sagen i Danmark.

Disse spørgsmål er genstand for behandling i denne bog, der indeholder en omfattende gennemgang af gældende dansk ret, samtidig med at denne vurderes op imod den EU-retslige regulering, som Danmark ikke er bundet af som følge af det danske retsforbehold. Det forsøges besvaret, om dansk ret er i overensstemmelse med EU-retten, og i benægtende fald, om den bør være det.

Uddrag fra anmeldelse i UfR nr. 36/2019: 

"..Bogen er velskrevet og interessant. Den belyser en række internationale insolvensprocesretlige emner, der hidtil har påkaldt sig begrænset opmærksomhed i Danmark. Der er tale om en akademisk bog med omfattende og gode analyser. Værket bør dog også få en fremtrædende plads blandt retsanvendere, der har behov for at få klarhed over den internationale insolvensprocesret..." (anmelder: Kim Sommer Jensen)

Målgruppe

Bogen er relevant for alle, der beskæftiger sig med insolvens- og procesret, men er særligt relevant for advokater og dommere, der beskæftiger sig med anlæggelse af sager med forbindelse til en skyldners konkurs.

Om forfatteren

Line Herman Langkjær er adjunkt, ph.d. ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, og har tidligere arbejdet som advokat med speciale i insolvensret. Bogen er hendes ph.d.-afhandling i en lettere opdateret og bearbejdet udgave.