Bog: Skilsmisseret - de økonomiske forhold
724,00 kr. 905,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

De økonomiske forhold mellem ægtefæller ved separation eller skilsmisse

I forbindelse med separation og skilsmisse indeholder de økonomiske forhold mange praktiske og principielle problemstillinger af stor betydning for samfundet og den enkelte.

Bogen belyser disse problemstillinger og behandler bl.a.:

  • Skilsmisserettens formål, betydning og udvikling samt betingelserne for separation og skilsmisse
  • Vilkårene for separation og skilsmisse, herunder ægtefællebidrag og retten til lejeboligen
  • Ægtefælleskiftet med bodelingen og de mange problemer, der følger heraf
  • De stadig øgede muligheder for særeje i mange forskellige former samt andre aftaler forud for eller i forbindelse med skilsmisse
  • Internationale skilsmissesager

Nyt i 5. udgave

Bogens emne er skilsmisseret, og bogen er centreret om de økonomiske forhold i forbindelse med separation og skilsmisse. Siden sidste udgave af bogen er den nye myndighedsstruktur og de nye kompetenceforhold mellem den udøvende og dømmende myndighed trådt i kraft. Statsforvaltningen er nedlagt og erstattet af Familieretshuset per 1. april 2019. Samtidigt hermed er byretterne omorganiseret, således at der i byretterne er etableret familieretter, der i et samarbejde med Familieretshuset er de nye kompetente myndigheder inden for faget skilsmisseret.

Målgruppe

Bogen er primært udarbejdet til brug for undervisningen, men også praktikere, der arbejder med skilsmisseret som advokater, dommere eller ansatte i Familieretshuset, banker, forsikringsselskaber og pensionsinstitutter mv., kan drage nytte af bogen. 

Om forfatterne

Linda Nielsen er dr.jur. og professor ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. 

Annette Kronborg er ph.d., LL.M. og lektor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Begge har i mange år arbejdet med forskning og undervisning i
Familieret.