Boopgørelsen i dødsboer
345,00 kr. 431,25 kr. inkl. moms

Boopgørelsen i dødsboer er en håndbog for alle, som arbejder med dødsboer. Bogen indeholder en letforståelig og praktisk orienteret gennemgang af de væsentligste opgaver og udfordringer, som man står over for, når man skal lave en boopgørelse, herunder:

  • Boopgørelsens opbygning
  • Grundlæggende arveforhold
  • Valg af skæringsdag
  • Behandling af de enkelte typer aktiver og passiver
  • Værdiansættelse
  • Opdeling i bodele
  • Udlodning
  • Bilag
  • Genoptagelse
  • Tvister

Fokus er på at lette arbejdet med dødsboer og boopgørelser og ikke på en teoretisk fuldstændig gennemgang af dødsboskifteretten. Bogen indeholder eksempler på boopgørelser i et solvent og et insolvent dødsbo.

Målgruppe

Bogens målgruppe er advokater, sekretærer, fuldmægtige, bobehandlere og alle andre, som beskæftiger sig med dødsbobehandling.

Om forfatteren

Johan Hartmann Stæger er advokat med speciale i arveret og dødsbobehandling. Johan er medlem af bestyrelsen i Danske Arveretsadvokater og en flittigt benyttet underviser inden for arveret, dødsbobehandling og familieret.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

I. Boopgørelsens funktion og indhold
II. Aktiver og passiver i boopgørelsen
III. Skæringsdag
IV. Værdiansættelse
V. Afsluttende bomøde
VI. Udlodning
VII. Bodelsopdelte regnskaber
VIII. Bilag og deres arkivering
IX. Genoptagelse
X. Tvister