Bog: Straffeprocessen

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Onlinebogpakke inden for strafferet.

1.585,00 kr. 1.981,25 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Formålet med de straffeprocessuelle regler er at undersøge og opklare, om de strafferetlige regler er overtrådt og skabe mulighed for, at en dom kan blive afsagt. Samtidig indeholder straffeprocessen også en række regler, der har til formål at beskytte individet over for statsmagten. Dermed udgør den en af de vigtigste retssikkerhedsgarantier i et demokratisk samfund.

Bogen beskriver alle relevante instanser, myndigheder, forhold og regler i selve straffeprocessen.

Bogen gennemgår:

 • Domstolenes organisation
 • Anklagemyndigheden
 • Politiets organisation og opgaver
 • Forsvarerbistand
 • Sigtede
 • Efterforskning
 • Straffeprocessuelle tvangsindgreb
 • Beviser
 • Hovedforhandling og dom
 • Forurettedes stilling
 • Fuldbyrdelse
 • Oprejsning i anledning af strafferetlig forfølgning og sager mod politiet
 • Retskraft

Målgruppe

Bogen henvender sig både til jurastuderende som lærebog i faget Strafferetspleje på universiteternes kandidatdel og til dommere, anklagere og forsvarere.

Om forfatterne

Forfatterne til bogen er landsdommer Michael Kistrup, advokat Jakob Lund Poulsen, højesteretspræsident Thomas Rørdam og statsadvokat Jens Røn.