ONLINEBOG - Insolvensret - Konkurs
1.296,00 kr. 1.620,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Praktisk opslagsværk om konkursret

Bogen beskriver gældende ret pr. 1. juli 2010 med hensyn til den egentlige konkursbehandling. Konsekvensændringer som følge af ikrafttrædelsen af rekonstruktionsreglerne pr. 1. januar 2011 er indarbejdet i bogen.

Stoffet er prioriteret ud fra kurators synsvinkel med særlig vægt på praktikken i højere grad end på teorien, og fremstillingen følger som hovedregel konkurslovens opbygning. Den røde tråd i bogen er kurators hovedopgave: at varetage kreditorernes fælles interesser, hvorfor problemstillingerne i særlig grad anskues ud fra de rettigheder og især pligter, der påhviler kurator, herunder bl.a. håndhævelse af konkurslovens ligelighedsprincip.

Bogen indeholder referater af domstolsafgørelser, noter med krydshenvisninger og litteraturhenvisninger, udførlige litteraturfortegnelse og stikordsregister.
I bogen behandles såvel den materielle som den processuelle konkursret.

Målgruppe

Den primære målgruppe er kuratorer, men bogen vil også være relevant for de øvrige insolvensretsaktører som domstolsjurister, medarbejdere hos SKAT, i finanssektoren, hos arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer og revisorer.

De andre bøger i serien

Insolvensret - Konkurs er andet bind i serien om insolvensret af Jens Paulsen.

Om forfatteren

Jens Paulsen er advokat (H), medindehaver af Advokataktieselskabet DAHL, Herning, medhjælper ved skifteretten i Herning og forfatter til flere bøger om primært insolvens- og arbejdsret. Han har undervist i insolvensret på Århus Universitet, Handelshøjskolen i Århus, Syddansk Universitet og underviser på kurser i forskellige fora i bl.a. insolvensret.