Bog: Voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed
482,00 kr. 602,50 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Dette værk er et grundigt og værdifuldt bidrag til forståelsen af voldgiftslovens regler om voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed.

Fænomener som interessekonflikter og inhabilitet er på det seneste blevet genstand for øget opmærksomhed på flere forskellige områder. På voldgiftsområdet er en stigning i antallet af indsigelsessager og en forøgelse af indsigelsessagernes kompleksitet med til at gøre tvistløsningsprocessen stadigt mere ineffektiv.

Værket fører læseren ned under overfladen på voldgiftslovens regler om voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed. Det afklarer reglernes formål, indhold og implikationer, og det hjælper dermed læseren med at anvende og videreudvikle reglerne på en effektiv og nuanceret måde for i sidste ende at undgå inhabile voldgiftsdommere og grundløse inhabilitetsindsigelser i voldgiftsprocessen. Værket udgør med få ændringer forfatterens ph.d.-afhandling.

Målgruppe

Advokater, voldgiftsdommere, dommere, jurister ved voldgiftsinstitutterne, jurastuderende, samfunds- og herunder navnlig retsvidenskabelige forskere, voldgiftsdommersekretærer og andre, der beskæftiger sig med voldgift.

Om forfatteren

Johan Tufte-Kristensen har siden 2014 været ansat på Københavns Universitet, hvor han beskæftiger sig med reguleringen af interessekonflikter i bl.a. domstolene, forvaltningen, advokatbranchen, forskningsverdenen og den finansielle sektor. Han underviser i civilprocesret på den juridiske kandidatuddannelse og repræsenterer den danske regering i FN’s voldgifts- og konfliktløsningsarbejdsgruppe. Han besidder flere tillidsposter, blandt andet som medlem af Den Danske Styrelse for de Nordiske Juristmøder og bestyrelsen for foreningen Young Arbitrators Copenhagen, der arbejder for at fremme interessen for voldgift blandt yngre jurister.