Bog: Den fælles patentdomstol
624,00 kr. 780,00 kr. inkl. moms

Efter mange års tilløb får Europa nu den længe ventede fælles patentdomstol.

For virksomheder og rådgivere, der er vant til at beskæftige sig med retssager i Danmark, Norden, Storbritannien og en række andre lande, vil der blive tale om radikale forandringer. Det gælder fx strammere tidsfrister, mere markant dommerstyring og den større betydning af det skriftlige materiale frem for den mundtlige forhandling, som får tilsvarende mindre betydning.

Denne bog giver en grundig indføring i retsplejen ved den nye europæiske patentdomstol, med vægt på de praktiske aspekter i et retssagsforløb.

Bogen er tænkt som en hjælp til at overskue et sagsforløb med fokus på hvad, hvem, hvornår og hvordan, hvorimod der ikke gås i dybden med principielle og teoretiske spørgsmål.

Bogen kommer blandt andet ind på:

  • Domstolens organisation
  • Kompetence, jurisdiktion og værneting
  • Sanktioner over for patentkrænkelse
  • Foreløbige forbud
  • Sagsgangen i første instans og i appel
  • Negative anerkendelsessøgsmål
  • Bevis

Målgruppe

Bogen retter sig primært mod advokater, patentagenter, in-house jurister og patentmedarbejdere, der beskæftiger sig med patenter. Men også studerende og andre kan have gavn af bogen.

Om forfatterne

Nicolai Lindgreen er advokat og partner i Kromann Reumert og har i en lang årrække i overvejende grad beskæftiget sig med danske og internationale patentsager. Han er medforfatter til Patentloven med kommentarer og en lang række artikler inden for området. Han medvirker endvidere ved efteruddannelsesprogrammet for dommerne ved den fælles patentdomstol.

Nicolaj Bording er advokat i Kromann Reumert og beskæftiger sig primært med danske og internationale patentsager. Han holder derudover foredrag om patentretlige emner, herunder den fælles patentdomstol, og er forfatter til flere artikler inden for patentområdet. Han har endvidere advokatbestalling i New York og en LL.M. fra Stanford University.

Denne udgivelse fås også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

*Den nævnte pris for online versionen er for det første år, herefter er prisen 25% af første års pris.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

1. Introduktion
2. Domstolens organisation
3. Domstolens kompetence
4. Dommere
5. Jurisdiktion og værneting
6. Parter
7. Sanktioner
8. Informationspålæg
9. Foreløbige retsmidler
10. Retsafgift
11. Processproget
12. Processen i første instans i krænkelsessager
13. Sager i første instans om erstatning for krænkelse
14. Processen for tilkendelse af sagsomkostninger
15. Processen i appelinstansen i krænkelsessager
16. Opdeling af krænkelsessag og gyldighedssag (bifurcation)
17. Processen angående negative anerkendelsessøgsmål
18. Processen i ugyldighedssager
19. Appelprocessen i sager vedrørende ugyldighed
20. Bevis
21. Fuldbyrdelse af afgørelser
22. Genoptagelse
23. Retskilder og materiel patentret
24. Forældelse
25. Retshjælp