ONLINEBOG - Judicielle forbud/påbud og immaterialretsproces
857,00 kr. 1.071,25 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Bogen angår proces- og sanktionsretlige emner, som har væsentlig betydning for håndhævelsen af undladelses- og handlepligter i almindelighed, eller som er forbundet med håndhævelse af immaterialrettigheder

Bogen behandler følgende emner:

  • Håndhævelse af undladelses- og handlepligter gennem judicielle forbud og påbud
  • Midlertidige afgørelser om forbud og påbud (retsplejelovens kapitel 40)
  • Domme om forbud og påbud i immaterialretlige sager
  • Oplysningspligt i sager om krænkelse af immaterialrettigheder m.v. (retsplejelovens kapitel 29 a)
  • Bevissikring i sager om krænkelse af immaterialrettigheder m.v. (retsplejelovens kapitel 57 a)
  • Toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke immaterialrettigheder, efter reglerne i toldforordningen (forordning 608/2013/EU)

SAGT OM BOGEN:

“…de tre forfattere har skrevet en beundringsværdig fremstilling der på én og samme tid er velfunderet i både danske og internationale retskilder og samtidig også meget jordnær i sin tilgang i sin tilgang til det komplekse stof og til de regulerede situationer…”
- Uddrag af anmeldelse af Erik Werlauff i U.2015B.436/1

Forfattere

Clement Salung Petersen er lektor, ph.d., i civilprocesret ved Københavns Universitet. Han er forfatter og medforfatter til bøger og artikler om bl.a. civilprocesret og immaterialret.

Peter Møgelvang-Hansen er professor i erhvervsret ved Juridisk Institut, Copenhagen Business School. Han er forfatter og medforfatter til bøger og artikler om bl.a. forbrugerret, kontraktret og tvangsfuldbyrdelse.

Thomas Riis er professor, dr.jur., i immaterialret ved Københavns Universitet. Han er forfatter og medforfatter til bøger og artikler om bl.a. immaterialret og retsøkonomi.

Målgruppe

Bogen udfylder et væsentligt tomrum i dansk procesretlig litteratur til gavn for både jurister med teoretisk interesse for retshåndhævelse og for domstolsjurister, advokater, virksomhedsjurister, varemærkerådgivere og patentagenter, der søger viden om bogens emner.