Bog: Omstrukturering - skatteregler i praksis
426,00 kr. 532,50 kr. inkl. moms

 

Denne praktiske håndbog om indretning og strukturering af virksomheden kommer nu i en ny og opdateret 4. udgave!

Omstrukturering – skatteregler i praksis, 4. udgave behandler et evigt aktuelt spørgsmål, nemlig hvordan man skal indrette og strukturere sin virksomhed og koncern, både i forbindelse med løbende drift og afståelse.

Rent praktisk beskrives det, hvordan en virksomhed omdannes til et selskab, og de efterfølgende muligheder for at etablere og omstrukturere en koncern gennemgås. 

Bogen er tænkt som en praktisk guide, og hvert kapitel følges op med typiske eksempler, en tjekliste, en tidsplan og henvisninger til relevante lovparagraffer. Der er taget udgangspunkt i de skattemæssige problemstillinger og udfordringer, men der er også blevet plads til en beskrivelse af selskabsretlige samt revisions- og regnskabsmæssige forhold og problemstillinger. 

Bogen kommer bl.a. omkring følgende emner:

  • Omdannelse af personlig virksomhed
  • Aktieombytning
  • Spaltning
  • Tilførsel af aktiver
  • Fusion
  • Generationsskifte 


Nyt i 4. udgave

Denne nye udgave indeholder en opdatering med nyeste praksis og lovændringer. Derudover indeholder den et nyt afsnit i kapitel 1 om omgåelsesklausulen i ligningslovens § 3, da det er en bestemmelse, man som rådgiver bør være opmærksom på, når det planlægges at lave omstruktureringer i flere step.

Bogen er opdateret med materiale til og med maj 2023.

 

Målgruppe

Bogen henvender sig til alle faggrupper, som professionelt arbejder med omstruktureringer.

 

Om forfatterne

René Moody Nielsen har været ansat ved Landbrug & Fødevarer siden 2021. René har tidligere været ansat ved skatteforvaltningen i Aarhus kommune, SKAT, Videncentret for Landbrug, Deloitte samt ved SEGES. René er uddannet skatterevisor og har bestået en Master i Skat. 

Morten Hyldgaard Jensen – er ansat i Skatteankestyrelsen siden 2021. Morten har arbejdet med skatteret siden 1995 både i Skattestyrelsen og som advokat. Morten er uddannet HA jur. og cand.jur.

Jane K. Bille har været ansat ved Landbrug & Fødevarer siden 2021. Jane har været afsat i skatteafdelingen ved SEGES i 2007-2020 og tidligere fra 1997-2002. Jane har i flere omgange arbejdet i advokatbranchen. I 2005 erhvervede Jane den juridiske ph.d.-grad med afhandlingen ”Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død”.