Bog: Jurdisk ordbog
716,00 kr. 895,00 kr. inkl. moms

Juridisk Ordbog, 15. udgave

Juridisk Ordbog indeholder korte, klare og præcise forklaringer på betydningen af ca. 6.000 fagudtryk, som læsere af juridiske tekster jævnligt vil støde på, og som ikke kan forventes forklaret i almindelige ordbøger. Bogen er ajourført til d. 1. januar 2023.

Bogen dækker alle retsområder, men flest opslagsord vil man fortsat finde inden for de ”klassiske” juridiske kerneområder som aftaleret, erstatningsret, forvaltningsret, obligationsret, proces, strafferet og tingsret. En del særligt vigtige udtryk fra udenlandsk ret – især nordisk ret og engelsk/amerikansk ret – forklares også. Bogen krydres desuden af omtale af markante retssager og af korte biografier over fremtrædende retsvidenskabsmænd.

Nyt i 15. udgave

I denne 15. udgave af Juridisk Ordbog er der først og fremmest foretaget en ajourføring af opslagsartiklerne i forhold til 14. udgave fra 2016. Navnlig den betydelige lovgivningsaktivitet siden da har givet anledning til mange ændringer, især på de områder, hvor der er gennemført nye hovedlove, heraf især databeskyttelseslov. kapitalmarkedslov, lejelov, markedsføringslov og ægtefællelov. Ud over selve ajourføringen er alle artikler på ny gennemgået med henblik på at gøre dem lettere at læse og forstå (især for ikke-jurister). Desuden er teksten i flere artikler blevet strammet, og der er tilføjet flere lov- og krydshenvisninger.

Målgruppe

Ordbogen henvender sig til alle jurister og jurastuderende, men den er også anvendelig for andre, der i deres beskæftigelse eller studier møder juridiske fagudtryk.

Tidligere sagt om bogen
"Mens amatørismen i ordets negative forstand hærger, og selvpubliceringen blomstrer, konsoliderer Juridisk ordbog faglighed, sikker viden, videnskabelighed og sand autenticitet. Værket, der emmer af autoritet i en grad, så man næsten er bange for at nærme sig det, hører til blandt de fire danske fagordbøger nogensinde, der har oplevet flest udgaver/oplag og kan om noget regnes for en klassiker i dansk fagleksikografi." Uddrag af anmeldelse skrevet af Loránd-Levente Pálfi i Sprog & Samfund, 35. årgang nr. 1, februar 2017, side 27.

Om forfatteren

Bo von Eyben var professor i formueret ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet indtil han blev pensioneret i 2017.