Bog: Tinglysningens retsvirkninger
724,00 kr. 905,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Tinglysningens retsvirkninger

Bogen, der med få ændringer udgør forfatterens ph.d.-afhandling, indeholder en redegørelse for og analyse af tinglysningens retsvirkninger.

Fremstillingen indeholder en generel introduktion til det danske tinglysningssystem og redegør nærmere for tinglysningssystemets oprindelse og udvikling samt redegør overordnet for de regler, der gør sig gældende ved tinglysning af rettigheder over fast ejendom.

Bogen giver en grundig indføring i nogle af tinglysningslovens mest væsentlige og komplekse bestemmelser, herunder særligt tinglysningens prioritetsvirkning i tinglysningslovens § 1 og tinglysningens gyldighedsvirkning i tinglysningslovens §§ 27 og 31, som værende de bestemmelser, der tilsammen har til formål at give tingbogen troværdighed.

Endelig giver bogen et let overskueligt overblik over de enkelte trin i ejendomsoverdragelsen og inddrager blandt andet tysk ret.

Målgruppe
Bogen indeholder såvel overordnede redegørelser for tinglysningssystemet og reglerne for overdragelse af fast ejendom, der vil være særligt anvendelig for advokater og andre praktikere, som ønsker en generel indførelse i disse retsregler, samt en mere udførlig redegørelse for – og analyse af – reglerne om tinglysningens retsvirkninger, hvilket vil være relevant for både praktikere, der beskæftiger sig med tinglysning af rettigheder over fast ejendom, som for jurister med et mere teoretisk og retsvidenskabeligt sigte.

Om forfatteren
Bogen er skrevet af Lone Mai Truelsen, advokat, ph.d. hos Gorrissen Federspiel. Lone Mai Truelsen beskæftiger sig med de fleste aspekter af fast ejendom, herunder særligt i forbindelse med ejendomstransaktioner samt panteretlige og tinglysningsmæssige problemstillinger.