Bog: Partnerselskaber 2. udgave

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Skat & Regnskab Onlinebogpakke.

441,00 kr. 551,25 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

SAGT OM BOGEN:

“…en praktisk bog, der giver konkrete anvisninger på en række forskellige problemstillinger både af skattemæssig og af selskabsretlig karakter. ”

Uddrag fra anmeldelse af Henrik Carmel i Signatur nr. 3-2012 

Bogen er 2. opdatering af den første samlede fremstilling af partnerselskabet og de selskabs-, skatte- og regnskabsretlige regler og problemstillinger, der knytter sig til denne selskabsform.


Partnerselskabet (tidligere “kommanditaktieselskabet”) er de seneste år i stigende grad blevet mere populært.

Som selskabsform er partnerselskabets væsentligste styrke, at det på det ene side er omfattet af en velkendt civilretlig regulering (selskabsloven), og på den anden side er skatteretligt ikke-eksisterende (transparent), således at beskatningen finder sted direkte hos selskabsdeltagerne. Disse karakteristika gør partnerselskabet velegnet i mange forskellige henseender, navnlig inden for de liberale erhverv samt iværksætter- og ejendomsvirksomheder.

Bogen er opdateret med de seneste ændringer i skattelovgivningen, herunder indførelsen af ligningslovens § 4 med virkning fra 1. januar 2018 gående ud på, at deltagelse i et partnerselskab ikke nødvendigvis anses for at udgøre ”selvstændig virksomhed”. Herudover er bogen opdateret med ny lovgivning og praksis siden førsteudgaven, herunder ændring af selskabslovens regler om kapitalejerlån, samspillet (eller mangel på samme) mellem de selskabsretlige kapitalejerlånsbestemmelser og de skatteretlige bestemmelser herom, når en person har bestemmende indflydelse over et selskab mv.

Bogen er skrevet med en praktisk tilgang til de forekommende problemstillinger. Af samme årsag er bogen hverken en selskabsretlig eller en skatteretlig fremstilling, men en hybrid – som partnerselskabet – og kombinerer såvel de selskabs- og skatteretlige aspekter.

Om forfatterne

Jan Børjesson er advokat og partner i DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab. Han arbejder primært med skatteret, selskabsret og omstrukturering og generationsskifte og underviser hyppigt og afholder kurser inden for disse områder.

Martin Christian Kruhl er advokat og partner i DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab. Han er tillige ph.d. og adjungeret lektor i selskabsret ved Aarhus Universitet, hvor han også underviser i selskabsret og virksomhedsoverdragelse.

Ole B. Sørensen er statsautoriseret revisor og skattepartner hos BDO. Han har omfattende erfaring indenfor national og international skatteret samt omstrukturering og giver ofte foredrag og undervisning inden for disse områder.