Bog: Markedsføringslovens § 1
596,00 kr. 745,00 kr. inkl. moms

Få overblik over god markedsføringsskik

Følgende emner behandles bl.a.:

  • Retten til eget billede i reklamesammenhæng
  • Produktefterligning og renommesnyltning
  • Aggressiv adfærd over for konkurrenter
  • Illoyal konkurrence
  • Urimelig markedsføring over for forbrugere
  • Diskriminerende markedsføring, brug af ubehagelige virkemidler i reklame og andre problemstillinger i relation til almene samfundsinteresser
  • En grundig omtale af generalklausuler som lovgivningsform.

Bogen indeholder en udførlig gennemgang af markedsføringslovens § 1 og overvejelser om, hvorvidt bestemmelsen opfylder sit formål som generalklausul. De enkelte afsnit indeholder en up to date gennemgang af domme og afgørelser af relevans for de behandlede problemstillinger.

I tillæg til ovenstående indeholder bogen en grundig gennemgang af historien bag markedsføringslovens § 1 og analyse af den udvikling, som bestemmelsen er undergået frem til i dag.

Målgruppe

Bogen er dels relevant for praktikere, som beskæftiger sig med markedsførings- og reklamevirksomhed, og dels relevant for forskere på området.

Om forfatteren

Ulrich Birch Eriksen er til daglig ansat hos advokatfirmaet Jon Palle Buhl. Bogen er en lettere revideret udgave af forfatterens ph.d.-afhandling, ”Markedsføringslovens § 1 – Portræt af en generalklausul”, der blev udarbejdet ved Aarhus Universitet.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1. Indledning
Kapitel 2. Generalklausuler og retlige standarder i almindelighed
Kapitel 3. Tilblivelsen og udviklingen af MFL § 1
Kapitel 4. Markedsføringsloven og generalklausulen
Kapitel 5. Retten til eget billede i reklamesammenhæng
Kapitel 6. Anvendelsen af generalklausulen i forholdet mellem erhvervsdrivende
Kapitel 7. Forbrugerforhold og regulering ud fra almene samfundsinteresser
Kapitel 8. Hensyn i forbrugerforhold sammenholdt med hensyn i erhvervsforhold
Kapitel 9. Fungerer generalklausulen hensigtsmæssigt?
Kapitel 10. Sammenfatning