Onlinebog: Transfer Pricing
1.388,00 kr. 1.735,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

Transfer Pricing, 4. udgave

Transfer Pricing omhandler dansk og international skatterets regler om transfer pricing for multinationale koncerner. Bogen indeholder en detaljeret analyse af de materielle regler og international retspraksis om transfer pricing.

Bogen behandler også de formelle pligter om oplysning, dokumentation m.v., der påhviler virksomhederne, skattemyndighedernes udveksling af oplysninger om virksomhederne på tværs af landegrænser og virksomhedernes muligheder for at forhindre og løse konflikter om transfer pricing gennem forhåndsprisaftaler (APA), voldgift, osv.

Målgruppe

Bogen henvender sig til advokater, revisorer, skattemyndighederne, studerende, ansatte i private virksomheder og forskere.

Om forfatteren

Bogens forfatter er partner, adjungeret professor, dr.jur. Jens Wittendorff, EY og Aarhus Universitet.