Bog: Erstatning inden for sundhedsvæsenet
1.211,00 kr. 1.513,75 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Bogen er opdateret og væsentligt udvidet i forhold til 1. udgave fra 2008.

Bogen giver en samlet fremstilling af reglerne om erstatning for behandlings- og lægemiddelskader og er opbygget som en lovkommentar til kapitel 3-6 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

I bogen gives en aktuel status på patienterstatningsordningen med fokus på lovændringer samt den omfattende retspraksis og administrative praksis, der har udviklet sig de senere år.

Bogen udgives i anledning af Patienterstatningens 25 års jubilæum.

Målgruppe

Bogen henvender sig til advokater, sagsbehandlere, sundhedspersoner, patientvejledere, studerende m.fl., som beskæftiger sig med problemstillinger inden for området.

Om forfatterne

Bogens tre forfattere er alle jurister, som i mere end 20 år har arbejdet med personskadeerstatning.

Kristina Sprove Askjær er chefkonsulent i Patienterstatningen og har tidligere undervist i personskadeerstatning på Syddansk Universitet.

Peter Jakobsen er chefkonsulent i Patienterstatningen, kommentator på Karnovs Lovsamling og underviser i forvaltningsret på Københavns Universitet. Han har tidligere arbejdet i Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Niels Hjortnæs er advokat (H) hos Alm. Brand Forsikring og medlem af Ankenævnet for Patienterstatningen; udpeget af advokatrådet. Han har tidligere været ansat som chefkonsulent m.m. i Patienterstatningen.