Bog: Erhvervsfondsledelsens erstatningsansvar
680,00 kr. 850,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Ledelsesansvaret – ansvaret for medlemmer af bestyrelse og direktion – har i de seneste år haft en tiltagende interesse og praktisk relevans.

Også i forhold til de erhvervsdrivende fonde, hvorunder der forvaltes betydelige virksomheder og værdier, har der i de seneste år været en række sager og dermed større offentlig interesse.

Ledelsesansvaret i erhvervsdrivende fonde er en specialdisciplin, idet erhvervsdrivende fonde er underlagt særlige regler af væsentlig betydning for ledelsens forhold og dermed bedømmelsen af ledelsens erstatningsansvar. Reguleringen af de erhvervsdrivende fonde har markante forskelle sammenlignet med reguleringen af kapitalselskaber.

Fremstillingen indeholder blandt andet følgende:

  • En behandling af reguleringen af fondsmyndighedernes kompetencer og rolle i forhold til de erhvervsdrivende fonde
  • En behandling af regelgrundlaget for den eksterne revision for erhvervsdrivende fonde, og de særlige ansvarsproblemstillinger, der gør sig gældende for den eksterne revision, herunder i forhold til ledelses erstatningsansvar
  • En behandling af regelgrundlaget for bestyrelsens og direktionens pligter
  • En behandling af regelgrundlaget for administrators hverv for erhvervsdrivende fonde
  • En gennemgang af retspraksis og administrativ praksis om ledelsens erstatningsansvar i erhvervsdrivende fonde.

Om forfatteren

Søren Bergenser er Ph.D. fra Københavns Universitet på afhandlingen ”Tilsynsrådets erstatningsansvar”, og er i sit hovedvirke som advokat specialiseret i tvister om ledelsesansvar, professionsansvar, produktansvar og forsikringsret.

Søren Bergenser underviser som ekstern lektor i erstatnings- og forsikringsret på Aalborg Universitet, samt underviser på diverse kurser i emner inden for ledelsesansvar, professionsansvar og produktansvar, herunder på internationale konferencer, ligesom han har været gæsteforelæser om europæisk erstatningsret på New York University School of Law, samt visiting researcher på Duke University School of Law.