UfR - Ugeskrift for Retsvæsen
10.450,00 kr. 13.062,50 kr. inkl. moms
Løbende abonnement på tidsskrift, pris pr. år

Ugeskrift for Retsvæsen indeholder de væsentligste domme fra Højesteret, Sø- og Handelsretten samt landsretterne.

Alle afgørelser er forsynet med en overskrift og et resumé, der kort belyser sagens væsentligste aspekter og præmisserne for afgørelsen.

Den litterære afdeling bringer juridiske artikler, boganmeldelser og -omtaler.

UfR nyhedsservice holder dig ajour med Højesterets afgørelser – senest 14 dage efter afsigelsen.

UfR findes også som onlinemodul i vores jurapakker. Læs mere om UfR Online.

*Abonnement

Ugeskrift for Retsvæsen er et abonnement, der følger kalenderåret.
Du får alle årets udgivelser, når du bestiller abonnementet. Den oplyste pris er den årlige abonnementspris og abonnementet løber indtil det opsiges. Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser