TFA - Tidsskrift for Familie- og Arveret
4.850,00 kr. 6.062,50 kr. inkl. moms
Løbende abonnement på tidsskrift, pris pr. år

Tidsskrift for Familie- og Arveret indeholder alle relevante domme og kendelser fra Højesteret og landsretten

TFA bringer desuden faglige artikler inden for familie- og arveretten. Du får også en nyhedsoversigt med kort orientering om lovforslag, nye love m.v.

Alle afgørelser er, som i UfR, forsynet med en overskrift og et resumé, der kort belyser sagens væsentligste aspekter og præmisserne for afgørelsen.

Tidsskriftet dækker emnerne:

  • Forældremyndighed
  • Samvær
  • Værgemål
  • Hustru- og børnebidrag
  • Den ægteskabelige formueordning
  • Ægtefælleskifter
  • Dødsboskifter
  • Arve- og testamentsret.

Tidsskrift for Familie- og Arveret udkommer seks gange årligt.

TFA findes også som et onlinemodul i vores jurapakker. Læs mere om TFA Online.

*Abonnement

Tidsskrift for Familie- og Arveret er et årsabonnement. Den oplyste pris er den årlige abonnementspris, og abonnementet løber indtil det opsiges. Du får alle årets seks udgivelser, når du bestiller abonnementet. Se abonnementsbetingelser her: Handels-og leveringsbetingelser