TBB - Tidsskrift for Bolig- og Byggeret
5.305,00 kr. 6.631,25 kr. inkl. moms
Løbende abonnement på tidsskrift, pris pr. år

Tidsskrift for Bolig- og Byggeret indeholder relevante bolig- og byggeretlige domme fra Højesteret, landsretten, boligretterne i København, Odense, Ålborg og Aarhus samt principielle kendelser fra Voldgiftsretten.

TBB bringer desuden faglige artikler om aktuelle og praktiske problemstillinger inden for bygge-, bolig- og lejeret samt nyhedsoversigter med kort orientering om ny lovgivning, administrative forskrifter m.v.

Alle afgørelser er, som i UfR, forsynet med en overskrift og et resumé, der kort belyser sagens væsentligste aspekter og præmisserne for afgørelsen.

Tidsskriftet udkommer og opdateres seks gange årligt.

TBB findes også som online modul i vores jurapakker - læs mere her.

*Abonnement

Tidsskrift for Bolig- og Byggeret er et årsabonnement. Den oplyste pris er den årlige abonnementspris, og abonnementet løber indtil det opsiges. Du får alle årets seks udgivelser, når du bestiller abonnementet. Se abonnementsbetingelser her: Handels-og leveringsbetingelser