Tidsskrift: Taxo
3.200,00 kr. 4.000,00 kr. inkl. moms
Løbende abonnement på tidsskrift, pris pr. år

Karnov Group og FSR – danske revisorer har i fællesskab skabt et helt nyt skattemagasin til alle skatterådgivere i Danmark. Sammen vil vi samle branchen om et specialmedie, som både indeholder let tilgængelige artikler om skattefaglige tematikker og tendenser, og tungt fagligt stof indeholdt i det anerkendte og velkendte SR-Skat.

Taxo formidler faglig seriøs og kompleks information i artikelform med illustrativ grafik og dybdegående analyser. Magasinet er skrevet af journalister og branchens fremtrædende fagfolk, forskere og erhvervsfolk med speciale inden for skat.

Magasinet indeholder bl.a.:

  • SR-Skat
  • Temasider, der tager fat i relevante dilemmaer
  • Perspektivering af nye regler og konsekvenser af dem
  • Diskussioner af udvalgte afgørelser og domme
  • Faste internationale elementer, der har betydning for dansk skatterådgivning
  • Portrætter og interviews
  • Konstruktive diskussioner mellem skatterådgivere og Skattestyrelsen om afgrænsede sager

Målgruppe

Taxo henvender sig til alle skatterådgivere på tværs af brancher.

Redaktionerne bag Taxo

Taxo redaktion
Tom Vile Jensen (ansvarshavende redaktør), Julie Enemark Christiansen (Product owner), Arne Møllin Ottosen, Carina Korsgaard, Christer Tønder Bell, Flemming Mortensen, Denise Malou Faber, Mette C. Juul, Sune Hein Bertelsen, Jakob Bundgaard, Lars Loftager Jørgensen/ Winni Nielsen, Anders Nørgaard Laursen, Jan Wie, Louise Egede Olesen, Pia Lundberg Allentoft, Liselotte Mathiasen.

SR-Skat redaktion
Flemming Mortensen (ansvarshavende redaktør), Jane Bolander, Mette Bøgh Larsen, Jens Pedersen, Lars Thygesen, Nikolaj Vinther.

Karnovs nyhedsredaktion
Rasmus Hylleberg, Dan Poulsen, Caroline Bjelke

Er du ansat i en organisation som er medlem af FSR - danske revisorer, så kan du opnå en fordel når du bestiller et abonnement på Taxo. Er det tilfældet - læs mere her. 

Abonnement

Taxo er et abonnement, der følger kalenderåret. Det udkommer 8 gange årligt (februar, marts, april, juni, juli, oktober, november, december)

Når du bestiller abonnementet, modtager du de udgivelser, der er udkommet i det indeværende år. Herefter modtager du alle nye udgivelser. Den oplyste pris er den årlige abonnementspris og abonnementet løber, indtil det opsiges. Se abonnementsbetingelser her: Handels-og leveringsbetingelser