Bog: Speditør, fragtfører- og stevedoreansvarsforsikring
448,00 kr. 560,00 kr. inkl. moms

Få en grundig indføring i reglerne vedr. speditør- og fragtfører- og stevedoreansvarsforsikring

Speditør- fragtfører- og stevedoreansvarsforsikring er en samlet juridisk fremstilling af de almindelige betingelser for de professionsansvarsforsikringer, der i Danmark tegnes af transport- logistik og havnevirksomheder til dækning af det ansvar, der bl.a. kan ifaldes iht. NSAB 2015, DHAB 2016 og DSHAB 2021.

Bogen behandler bl.a. spørgsmål om:

  • Tegning af forsikringerne.
  • Det forsikringsdækkede ansvar.
  • Afgræsning til andre forsikringer.
  • Dækning af særlige risici og skader.
  • Dækningsundtagelser.
  • Toldkrav

Nyt i 2. udgave

Denne 2. udgave er bl.a. udvidet med et kapitel om stevedoreansvarsforsikring baseret på DHAB 2016 og DSHAB 2021. Bogen indeholder derudover en mere udførlig behandling af produktansvarsreglernes betydning for speditionsvirksomhedernes forsikringsbehov, ligesom der er udarbejdet nye kapitler om dækning af udleveringsansvar og om ansvar for skade på fejllastet gods, som fragtførere kan ifalde. Dele af fremstillingen er omarbejdet, og der er i forhold til 1. udgaven medtaget flere eksempler fra forsikringspraksis med stillingtagen til konkrete dækningsspørgsmål. Formålet med disse ændringer er at gøre bogen mere anvendelig for praktikere.

SAGT OM FORRIGE UDGAVE AF BOGEN:

“…Enhver der beskæftiger sig med denne type forsikringer – det være sig som part eller rådgiver – bør anskaffe denne velskrevne bog, i det den illustrerer de mange faldgruber, der er, og fordi bogen giver et godt billede af praksis på dette område.”
- Uddrag fra anmeldelse i UfR nr. 7/2014

Målgruppe

Bogen henvender sig til skadesbehandlere i branchen og hos forsikringsgivere, underwritere, assurandører, mæglere, jurister og andre, der beskæftiger sig med speditør- fragtfører- og stevedoreansvarsforsikring.

Om forfatteren

Jesper Windahl er advokat og partner i WSCO advokatpartnerselskab og har i en lang årrække beskæftiget sig med ansvars- og forsikringsforhold i transportbranchen. Han underviser i sø- og transportret og har været lektor på Københavns Universitet i transportret.