Bog: Speditør- og fragtføreransvarsforsikring
396,00 kr. 495,00 kr. inkl. moms

Få en grundig indføring i reglerne vedr. speditør- og fragtføreransvarsforsikring

Speditør- og fragtføreransvarsforsikring tegnes med henblik på at dække professionsansvar (professionelt ansvar), som speditører og fragtførere kan ifalde i forbindelse med udøvelse af speditions- og vognmandsvirksomhed.
Speditør- og fragtføreransvarsforsikring behandler som den første samlede juridiske fremstilling i dansk ret de vigtigste almindelige spørgsmål, der i praksis kan opstå i forhold til disse forsikringers dækningsomfang.

Bogen beskriver bl.a.:

  • Tegning af speditør- og fragtføreransvarsforsikring
  • Det forsikringsdækkede ansvar ved aftaler om speditions- og transportydelser
  • Undtagelser fra dækning
  • Dækning af toldkrav
  • Særlige ansvarsspørgsmål

Forfatteren giver desuden konkrete forslag til forsikringsvilkår, der kan tjene som hjælp til udformning af forsikringsdækning på områder, hvor de almindelige forsikringsbetingelser er uklare. Bogen er ajourført med de vigtigste regler og retspraksis på området.

SAGT OM BOGEN:

“…Enhver der beskæftiger sig med denne type forsikringer – det være sig som part eller rådgiver – bør anskaffe denne velskrevne bog, i det den illustrerer de mange faldgruber, der er, og fordi bogen giver et godt billede af praksis på dette område.”
- Uddrag fra anmeldelse i UfR nr. 7/2014

Målgruppe

Bogen er udarbejdet som en håndbog for praktikere inden for speditions- og transportbranchen og for jurister, der beskæftiger med sig speditør- og fragtføreransvarsforsikring.

Om forfatteren

Jesper Windahl er partner i advokatfirmaet Birch Windahl, hvor han bistår klienter i forsikringsbranchen og inden for det sø- og transportretlige område. Derudover er han ekstern lektor ved Københavns Universitet, hvor han underviser i transportret.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Første del - Speditøransvarsforsikring
Kapitel 1. Generelt om speditøransvarsforsikring
Kapitel 2. Forsikringens dækningsomfang
Kapitel 3. Regresspørgsmål
Kapitel 4. Almindelige forretningsmæssige risici
Kapitel 5. Toldkrav
Kapitel 6. Dækning af særlige risici
Kapitel 7. Skader og tab, der ikke er omfattet af forsikringen

Anden del - Fragtføreransvarsforsikring
Kapitel 8. Generelt om fragtføreransvarsforsikring
Kapitel 9. Forsikringens dækningsomfang
Kapitel 10. Skader og tab, der ikke er omfattet af forsikringen