RevisorPosten
15,50 kr. 19,38 kr. inkl. moms

OBS! Minimumsoplag er 5 stk.

RevisorPosten er bladet, der markedsfører dit firma over for din målgruppe – uden at du får skrivekrampe

Karnov Group leverer artikelstoffet om ny lovgivning, domme og aktuelle begivenheder, som optager virksomheder her og nu.

Omslaget kan tilpasses efter dine ønsker og din specifikke firmaprofil. Vi kan f.eks. tilpasse logo, billeder og farver.

Karnov Group leverer det færdigtrykte blad til døren og i det antal, du ønsker, så kan du sende det direkte videre til kunderne.

RevisorPosten opdaterer dine kunder med de allernyeste regler om regnskab, revision, skat, moms, afgifter og HR. Bladet udkommer 4 gange årligt. Hvert nummer skrives af en nøje udvalgt forfattergruppe med speciale inden for artiklernes emneområder. Dette er din garanti for fagligt høj kvalitet.

Den lettilgængelige hæfteform og det fagligt høje niveau gør, at RevisorPosten holder til mere end en gennemlæsning. Dermed bliver bladet en særdeles effektiv måde at markedsføre din virksomhed på.

Synliggør din virksomhed med RevisorPosten!

Karnov Group tilbyder 3 løsninger for det trykte blad:

  • RevisorPosten med standardforside
  • RevisorPosten med standardforside+firmalogo
  • RevisorPosten med individuel forside
Herudover er det også muligt at købe RevisorPosten som pdf-fil i printbart format.


For bestilling og oplysning om priser:

Kontakt Anette Jammeh på tlf. 20537679 eller via mail.

Det er muligt at rekvirere et prøveeksemplar af det trykte blad, så du kan se, om RevisorPosten er noget for dine kunder.

*Abonnement

‘RevisorPosten’ er et abonnement med 4 udgivelser i løbet af et kalenderår.

Du får alle årets udgivelser, når du bestiller abonnementet. Abonnementet løber indtil det opsiges. Se abonnementsbetingelser her: Handels-og leveringsbetingelser