Bog: Offentlige indkøb i praksis
1.265,00 kr. 1.581,25 kr. inkl. moms

5. udgave af bogen Offentlige indkøb i praksis er i produktion og forventes at komme på lager i marts 2024. 

 

En praktisk gennemgang af reglerne for indgåelse af aftaler om anskaffelser til den offentlige sektor.

Bogen indeholder en gennemgang af udbudsreglerne ved offentlige indkøb af bygge- og anlægsydelser, varer og tjenesteydelser, som i 2016 blev gennemgribende ændret ved indførelsen af udbudsloven og de samtidige ændringer af tilbudsloven og lov om Klagenævnet for Udbud.

Forfatteren behandler både udbudslovens og tilbudslovens regler såvel som lov om Klagenævnet for Udbud.

Bogens opbygning følger det praktiske forløb af en udbudsproces, så praktikeren – hvad enten det er en ordregiver, en tilbudsgiver eller en rådgiver inden for området  let kan finde relevante emner og problemstillinger.

Bogen gennemgår bl.a.:

  • Udbudsreglernes anvendelsesområde
  • Procedurerne, som ordregivere og tilbudsgivere skal følge ved offentlige anskaffelser
  • Udformning af udbudsbekendtgørelser og udbudsmateriale
  • Udvælgelse af egnede tilbudsgivere
  • Udformning og evaluering af tilbud
  • Reglerne for indgåelse af kontrakt eller aflysning af udbudsprocedurer
  • Aktindsigt og begrundelse
  • Udbudsretlige forhold under kontraktens forløb, herunder ændringer af kontrakter
  • Håndhævelse af udbudsreglerne, herunder muligheden for at klage over eller pålægge sanktioner ved overtrædelse af reglerne.

Nyt i 4. udgave

4.-udgaven er gennemgribende revideret og omskrevet i lyset af indførelsen af udbudsloven og de samtidig gennemførte ændringer af tilbudsloven og lov om Klagenævnet for Udbud. Bogen medtager Klagenævnet for Udbuds første praksis om de nye regler.

Målgruppe

Bogen henvender sig til ordregivere, tilbudsgivere, rådgivere og andre, der i praksis arbejder med udbud og offentlige anskaffelser.

Om forfatteren

Jesper Fabricius er advokat og partner i Accura Advokatpartnerselskab, hvor han leder firmaets afdeling for konkurrence- og udbudsret. Han har i en årrække rådgivet ordregivende myndigheder og private virksomheder om offentlige indkøb og offentlig-private samarbejder. Han har været medlem af regeringens Udbudslovsudvalg, som udarbejdede det forslag til udbudslov, som den nugældende udbudslov bygger på.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1: Reglerne om offentlige indkøb – oversigt og hovedprincipper
Kapitel 2: Hvem er omfattet af reglerne om offentlige indkøb?
Kapitel 3: Hvilke kontrakter er omfattet af udbudsreglerne?
Kapitel 4: Tærskelværdierne og deres anvendelse
Kapitel 5: Udbudsprocedurerne
Kapitel 6: Offentliggørelsespligt og udbudsbekendtgørelse
Kapitel 7: Udbudsmaterialet
Kapitel 8: Interessekonflikter og særlige konkurrencefordele
Kapitel 9: Udvælgelse af egnede tilbudsgivere
Kapitel 10: Udbudsprocessens forløb, spørgsmål og rettelser
Kapitel 11: Udformning og afgivelse af tilbud
Kapitel 12: Evaluering, tildeling og kontraktindgåelse
Kapitel 13: Ordregivers annullation af udbudsproceduren
Kapitel 14: Meddelelse, begrundelse og aktindsigt
Kapitel 15: Udbudsretlige forhold under kontraktens forløb
Kapitel 16: Myndigheder, klager og sanktioner