Offentlige indkøb i praksis
1.300,00 kr. 1.625,00 kr. inkl. moms

 

Nyt i 5. udgave

5. udgaven er gennemgribende ændret i forhold til 4. udgaven i lyset af de ændringer af udbudsloven, klagenævnsloven og tilbudsloven samt den praksis fra EU-Domstolen, danske domstole og Klagenævnet for Udbud, som er kommet siden 4. udgaven. Fremstillingen er opdateret med praksis og lovændringer m.v. frem til 1. januar 2024.

 

En praktisk gennemgang af reglerne for indgåelse af aftaler om anskaffelser til den offentlige sektor

Offentlige indkøb i praksis, 5. udgave indeholder en gennemgang af udbudsreglerne ved offentlige indkøb af bygge- og anlægsydelser, varer og tjenesteydelser. Forfatteren behandler såvel udbudslovens og tilbudslovens regler som lov om Klagenævnet for Udbud.

Bogens opbygning følger det praktiske forløb af en udbudsproces, så praktikeren – hvad enten det er en ordregiver, en tilbudsgiver eller en rådgiver inden for området – let kan finde relevante emner og problemstillinger.

Bogen gennemgår bl.a.:

  • Udbudsreglernes anvendelsesområde
  • Procedurerne, som ordregivere og tilbudsgivere skal følge ved offentlige anskaffelser
  • Udformning af udbudsbekendtgørelser og udbudsmateriale
  • Udvælgelse af egnede tilbudsgivere
  • Udformning og evaluering af tilbud
  • Reglerne for indgåelse af kontrakt eller aflysning af udbudsprocedurer
  • Aktindsigt og begrundelse
  • Udbudsretlige forhold under kontraktens forløb, herunder ændringer af kontrakter
  • Håndhævelse af udbudsreglerne, herunder muligheden for at klage over eller pålægge sanktioner ved overtrædelse af reglerne.


Målgruppe

Bogen henvender sig til ordregivere, tilbudsgivere, rådgivere og andre, der i praksis arbejder med udbud og offentlige anskaffelser.

Om forfatteren

Jesper Fabricius er advokat og partner i Accura Advokatpartnerselskabs afdeling for konkurrence- og udbudsret. Han har i en årrække rådgivet ordregivende myndigheder og private virksomheder om offentlige indkøb og offentlig-private samarbejder. Han har været medlem af regeringens Udbudslovsudvalg, som udarbejdede det forslag til udbudslov, som den nugældende udbudslov bygger på.