Bog: OECD's Modeloverenskomst 2014
600,00 kr. 750,00 kr. inkl. moms

OECD’s modeloverenskomst 2014 med kommentarer indeholder den officielle danske oversættelse af modeloverenskomsten senest opdateret i 2014

Danmark har dobbeltbeskatningsoverenskomster med et stort antal lande. Ved udformningen af de danske dobbeltbeskatningsoverenskomster tages der – som det efterhånden er praksis over hele verden – udgangspunkt i den modeloverenskomst, der er udarbejdet af OECD’s Committee on Fiscal Affairs.

De officielle versioner af OECD’s modeloverenskomst med kommentarer er på fransk og engelsk. Den danske oversættelse har vist sig at opfylde et stort praktisk behov. Det er således i altovervejende grad denne oversættelse, der henvises til i danske domme, administrative afgørelser og i den skatteretlige litteratur. Overenskomsten gengives også i den engelske udgave. Endvidere er FN-modeloverenskomsten, udvalgte bestemmelser af EF-traktaten samt Wienerkonventionens art. 31-33 medtaget. Endelig er der medtaget de væsentligste direktiver om direkte skatter.

Målgruppe

Bogen er et uundværligt arbejdsredskab for enhver, der beskæftiger sig med skatteretlige spørgsmål, ligesom den er velegnet til studerende i faget international skat.

Om forfatteren

Bogen er redigeret af professor, dr.jur. Niels Winther-Sørensen.