Årsabonnement for Miljø & Teknik - Vejlove
9.995,00 kr. 12.493,75 kr. inkl. moms
Løbende abonnement på løsblade, pris pr. år

De fire vejlove:

  • Vejloven
  • Privatvejsloven
  • Vejbidragsloven
  • Vintervedligeholdelsesloven med tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer m.v.
Derudover indgår færdselsloven og en række bekendtgørelser udstedt med hjemmel i loven med hovedvægt lagt på regler om vejafmærkning. Samlingen medtager også en række regler, fx udstykningsloven, som har et samspil med vejlovene.

I Vejlove indgår et stort antal afgørelser i klagesager truffet af Trafikministeriet/Vejdirektoratet samt en række udtalelser om fortolkningen af vejlovene og om vejlovenes forhold til anden lovgivning.

Vejlove opdateres fire gange årligt i jannuar, april, juli og oktober. Seneste opdatering er fra oktober 2016.

*Abonnement

Vejlove er et årsabonnement. Den oplyste pris er den årlige abonnementspris, og abonnementet løber indtil det opsiges. Du får alle årets fire udgivelser, når du bestiller abonnementet. Se abonnementsbetingelser her: Handels-og leveringsbetingelser