ONLINEBOG - Lønmodtageres opsigelsesbeskyttelse
499,00 kr. 623,75 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Hvad beskytter dig mod fyringer? Formålet med denne bog er at beskrive de regelsæt og væsentlige overenskomstbestemmelser, der beskytter lønmodtagere mod opsigelse

Hovedvægten i gennemgangen er naturligt lagt på de bestemmelser, der i dagligdagen giver anledning til flest tvister, hvilket primært vil sige sager om usaglig opsigelse og opsigelser i forhold til ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven. Der er i dansk lovgivning og i overenskomsterne en lang række bestemmelser, der beskytter lønmodtagerne mod opsigelse, beskyttelsen af lønmodtagere rækker langt, og manglende kendskab til disse regler kan være til stor skade for både lønmodtagere og arbejdsgivere, som kan risikere at skulle udrede en økonomisk godtgørelse.

Bogen gennemgår alle de regler og centrale overenskomstbestemmelser, som beskytter lønmodtagere mod opsigelse med særligt fokus på de regler, der i praksis oftest giver anledning til tvivl og konflikter.

Bogen omhandler bl.a. følgende områder:

  • usaglig opsigelse
  • virksomhedsoverdragelse
  • deltidsansatte
  • ansatte i søfart og landbrug
  • fravær af familiemæssige årsager
  • gravide og barslende
  • ældre og handicappede
  • tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter
  • offentligt ansatte.

Forfatterne

Mikael Marstal er advokat og leder af retssagsafdelingen i fagforeningerne i Det Faglige Hus, tidligere ekstern lektor i civilproces på Syddansk Universitet og underviser desuden på advokatkurser.

Ulrik Mogensen er advokat i Det Faglige Hus og tillige tidligere underviser i civilproces. Han har gennem årene gennemført utallige forhandlinger og retssager om de beskyttelsesregler, som bogen omhandler.

Målgruppe

Bogen er tænkt som et praktisk værktøj og henvender sig til alle, der på enten lønmodtagerside eller arbejdsgiverside har behov for et hurtigt og lettilgængeligt overblik over beskyttelsesreglerne og deres konkrete anvendelse.