ONLINEBOG - Kreditaftaleloven 2010
696,00 kr. 870,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Kreditaftaleloven er en af de vigtigste love på kreditrettens område - det er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, men den omfatter også en række spørgsmål i forbindelse med erhvervskreditkøb

Bogen er en kommentar til kreditaftaleloven, således som den ser ud efter en væsentlig revision i 2010. Dette skyldes, at Danmark var forpligtet til at gennemføre EU’s forbrugerkreditdirektiv. Direktivet og dermed loven stiller en række oplysningskrav til en kreditgiver (eller løsøresælger, der sælger på kredit).

For pengelåns vedkommende skal en forbruger i fremtiden dels have en række oplysninger før kreditaftalens indgåelse, dels en række oplysninger i selve kreditaftalen. Forbrugeren har i fremtiden fortrydelsesret. Endvidere er forbrugerens retsstilling styrket på en række punkter.
Forfatteren udtaler bl.a., at loven er blevet endnu mere kompliceret og teksttung end tidligere.

Om forfatteren

Forfatter Lennart Lynge Andersen har skrevet kommentaren til den tidligere kreditaftalelov (3. udg. 2001). Han er professor, lic.jur. på Center for kreditret og kapitalmarkedsret på Copenhagen Business School.