Kommunerne og statsstøttereglerne - en praktisk guide

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Onlinebogpakke til kommunale jurister.

587,00 kr. 733,75 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Anmeldelser

Uddrag fra en anmeldelse bragt i www.danskekommuner.dk, skrevet af Jurist, Nedim Karahodzic:

"Bogen kan anvendes som et opslagsværk, som gør det nemmere for kommunale jurister at navigere i reglerne og rådgive om konkrete sager, hvor der er statsstøtteretlige problemstillinger, eller hvor der er risiko for at der kan opstå sådanne.
Jeg har selv anvendt bogen som et sådant værktøj, og det har vist sig at være effektivt, idet den har vist sig tidsbesparende i arbejdet med at fremfinde relevante svar i forordninger og meddelelser fra eksempelvis Kommissionen, og har gjort det nemmere at finde svaret i de relevante juridiske kilder..." Læs hele anmeldelsen her.

Læs også anmeldelsen af bogen, bragt i Erhvervsjuridisk Tidsskrift, af advokat Henrik Peytz, partner i Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab her.

Om bogen

Statsstøttereglerne er et stort og uoverskueligt emne, med mange forordninger og meddelelser, der løbende revideres og en praksis fra Kommissionen, der hele tiden udvikler sig. Men det har været et vigtigt element i den seneste modernisering af statsstøttereglerne, at staterne – og dermed også kommunerne – skulle kunne give langt mere støtte uden forudgående godkendelse fra Kommissionen.

Samtidig har det kommunale tilsyns fokus på statsstøttereglerne været stigende. Netop nu er derfor et godt tidspunkt at tage fat på emnet statsstøtte i kommunerne.

Bogen gennemgår statsstøttereglerne med brug af eksempler fra danske kommuner og kommuner i andre europæiske lande, for at gøre det lettere at ”oversætte” reglerne til en kommunal virkelighed. Bogen har de nyeste afgørelser fra Kommissionens praksis med, herunder blandt andet en afgørelse fra juni 2017 om støtte til lokale danske sportsforeninger til foreningsfitness og en tysk sag om støtte til et ”youth hostel” i Berlin fra maj 2017.

Bogen tager også højde for Kommissionens meddelelse om begrebet statsstøtte, og en ændring af gruppefritagelsesforordningen fra juni 2017, der blandt andet udvider anvendelsesområdet i forhold til støtte til havne- og lufthavnsinfrastruktur.

Lovlig støtte skal både have hjemmel i dansk ret og være i overensstemmelse med statsstøttereglerne. Derfor indgår de danske regler om støtte også i bogen – både reglerne i skreven ret og i kommunalfuldmagtsreglerne - på en række forskellige områder, blandt andet indenfor kultur, idræt, fritidsaktiviteter, turisme, boligforsyning, erhvervsfremme, bredbånd og transport.

Målgruppe

Bogen henvender sig til kommunale jurister, kommunale ledere på kultur- og fritidsområdet og erhvervsfremmeområdet, kommunale indkøbschefer og advokater. Den henvender sig også til jurister i det kommunale tilsyn, i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og i ressortministerierne.

Virksomheder, der modtager støtte fra en kommune, vil kunne benytte bogen til at danne sig et overblik over det samspil, der er mellem dansk ret og statsstøttereglerne, som sætter rammen for, hvilken støtte en kommune kan give inden for en række forskellige sektorer.

Om forfatteren

Bogens forfatter Britt Vonger er chefkonsulent i Gentofte Kommunes juridiske afdeling. Før det har hun arbejdet i KOMBIT som chefjurist og i KL’s juridiske afdeling. Hun har tidligere skrevet bogen Juridisk rådgivning i kommuner fra 2015, og er medforfatter til bøgerne Juridisk risikostyring i kommuner fra 2007 og Kommunale aktieselskaber fra 2009. Hun har også skrevet artiklerne ”Begrebet samskabelse i en forvaltningsretlig kontekst”, Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2/2016 og ”Grænserne for fuldt digitaliseret sagsbehandling”, Juristen nr. 1/2017.