ONLINEBOG - Kapitalejerlån & Selvfinansiering
466,00 kr. 582,50 kr. inkl. moms

Forstå reglerne om kapitalejerlån på tværs af de forskellige retsområder

Reglerne om kapitalejerlån og selvfinansiering er centrale for såvel små og mellemstore virksomheder som store koncerner. Men reglerne er komplekse, da mange retsområder skal inddrages – og konsekvenserne af dispositioner, der kolliderer med reglerne, kan være voldsomme i form af bøder, ledelses- og erstatningsansvar samt dobbeltbeskatning.

Denne bog giver læseren et samlet og solidt overblik over reglerne om kapitalejerlån og selvfinansiering – og beskriver de mange forskelligartede problemstillinger, som retsområdet i praksis giver anledning til. Perspektivet er både selskabsretligt, regnskabsretligt, erstatningsretligt, strafferetligt og sidst (men ikke mindst) skatteretligt.

Bogen falder i fire dele:

  • Del I giver overblik over mulighederne for økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne midler.
  • Del II omhandler kapitalejerlån.
  • Del III behandler selvfinansiering.
  • Del IIII giver en række konkrete eksempler på kapitalejerlån og deres afledte konsekvenser.

Målgruppe

Bogen henvender sig primært til rådgivere, f.eks. revisorer, advokater og bankrådgivere. Ansatte hos SKAT kan desuden have gavn af bogen.

Om forfatterne

Martin Chr. Kruhl er advokat, Ph.d., HD-R hos LETT advokatfirma, hvor han arbejder med selskabsret, virksomhedsoverdragelse samt bank- og finansieringsret. Herudover er han vidensansvarlig for selskabsret samt complianceansvarlig for LETT’s depositarfunktion. Han er desuden adjungeret lektor i selskabsret, virksomhedsoverdragelse samt regulering af finansielle virksomheder på Aarhus Universitet og underviser i selskabsret for FSR-Danske Revisorer og Revisorgruppen Danmark m.fl.

Ole B. Sørensen er statsautoriseret revisor og skattepartner i revisions- og rådgivningsvirksomheden BDO. Han rådgiver primært inden for erhvervsbeskatning. Herudover forestår han hyppigt undervisning og foredrag i national og international skatteret og omstrukturering af virksomheder.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

DEL I · ØKONOMISK BISTAND MED ET KAPITALSELSKABS EGNE MIDLER
1. Indledning
2. Økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne midler

DEL II · KAPITALEJERLÅN
3. Kapitalejerlån – Selskabsretligt
4. Kapitalejerlån – Regnskabs- og revisionsretligt
5. Kapitalejerlån – Erstatningsretligt
6. Kapitalejerlån – Strafferetligt
7. Kapitalejerlån – Skatteretligt

DEL III · SELVFINANSIERING
8. Selvfinansiering – Selskabsretligt
9. Selvfinansiering – Regnskabs- og revisionsretligt
10. Selvfinansiering – Erstatningsretligt
11. Selvfinansiering – Strafferetligt
12. Selvfinansiering – Skatteretligt

DEL IV · EKSEMPLER
13. Eksempler på kapitalejerlån