Juridisk Ordbog - 14. udgave
674,00 kr. 842,50 kr. inkl. moms

15. udgave af bogen "Juridisk Ordbog" er i produktion og forventes at komme på lager medio maj 2023.

 

Juridisk Ordbog indeholder korte, klare og præcise forklaringer på betydningen af ca. 6.000 fagudtryk, som læsere af juridiske tekster jævnligt vil støde på, og som ikke kan forventes forklaret i almindelige ordbøger.

I den nye 14. udgave er der ikke kun foretaget en ajourføring i forhold til 13. udgaven fra 2008, men samtlige artikler er blevet gennemgået og bearbejdet med henblik på at uddybe forklaringerne og at gøre dem lettere at læse og forstå. Der er også tilføjet flere eksempler på begrebernes anvendelse og henvisninger til de steder i lovgivningen, hvor de forekommer.

Opslagsordene og artiklernes indhold afspejler de betydelige reformer, som i de senere år er gennemført på en række retsområder, især inden for områder som EU-ret, kapitalmarkedsret og selskabsret. De afspejler også de ændringer i myndigheders organisation og betegnelse, som er gennemført på andre områder, f.eks. inden for skatteret og socialret. Den tiltagende brug af forkortelser for myndigheder og organisationer m.v. har også skabt behov for flere forklaringer.

Bogen dækker alle retsområder, men flest opslagsord vil man fortsat finde inden for de ”klassiske” juridiske kerneområder som aftaleret, erstatningsret, forvaltningsret, obligationsret, proces, strafferet og tingsret. En del særligt vigtige udtryk fra udenlandsk ret – især nordisk ret og engelsk/amerikansk ret – forklares også. Bogen krydres desuden af omtale af markante retssager og af korte biografier over fremtrædende retsvidenskabsmænd.

SAGT OM BOGEN

"Mens amatørismen i ordets negative forstand hærger, og selvpubliceringen blomstrer, konsoliderer Juridisk ordbog faglighed, sikker viden, videnskabelighed og sand autencitet. Værket, der emmer af autoritet i en grad, så man næsten er bange for at nærme sig det, hører til blandt de fire danske fagbøger nogensinde, der har oplevet flest udgaver/oplag og kan om noget regnes for en klassiker i dansk fagleksikografi."

Uddrag af anmeldelse skrevet af Loránd-Levente Pálfi i Sprog & Samfund, 35. årgang nr. 1, februar 2017, side 27.

Målgruppe

Ordbogen retter sig mod alle jurister og jurastuderende, men er også anvendelig for andre, der i deres beskæftigelse eller studier møder juridiske fagudtryk.

Om forfatteren

Forfatteren er Bo von Eyben, professor i formueret ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.