Bog: Folkeret kompendium
172,00 kr. 215,00 kr. inkl. moms

Kompendiets 3. udgave tilbyder en klar og præcis gennemgang af folkeretten, dens formål og forholdet mellem folkeretten og nationale retssystemer.

Folkeretten er med til at sikre stabile rammer for sameksistensen mellem stater på tværs af nationale retssystemer. Gennem eksempler fra folkeretlig retspraksis illustrerer kompendiet folkerettens virke for at opnå dette og behandler centrale emner såsom:

  • Immunitet
  • Statsansvar
  • Magtanvendelse
  • Retsforfølgning af internationale forbrydelser
  • Menneskerettigheder

Kompendiet har særlig fokus på løsning af folkeretlige problemstillinger i en eksamenssituation og indeholder opgavevejledninger, som kan hjælpe den jurastuderende med at udforme sin eksamensbesvarelse.

Målgruppe

Kompendiet kan anvendes af alle universitetsstuderende m.v., der beskæftiger sig med folkeret og internationale forhold. Kompendiet er særligt relevant for jurastuderende i faget Folkeret på bacheloruddannelsen på Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Århus Universitet, da kompendiet er udarbejdet på baggrund af pensum i faget ved disse uddannelsesinstitutioner.

Om forfatterne

Anne Martha Malmgren-Hansen er ansat i Børne- og Socialministeriet, hvor hun primært varetager opgaver inden for FN- og Europarådsregi. Hun har undervist på Københavns Universitet i fagene Folkeret og Individets Grundlæggende Rettigheder. Desuden er hun i gang med at læse en L.L.M. ved University of London med speciale i menneskerettigheder. 

Emilie Marie Wilson Ramstad er ansat som jurist hos Borgerrådgiveren i Københavns Kommune, hvor hun blandt andet underviser kommunens medarbejdere i forvaltningsretlige emner. Hun har tidligere arbejdet hos Borgerretshjælpen".