Bog: Dirigent og generalforsamling
724,00 kr. 905,00 kr. inkl. moms

Formålet med denne bogen Dirigent og generalforsamling er at give en praktisk indgang til generalforsamlinger med særlig vægt på dirigentens rolle.


Bogen beskriver indkaldelse, forberedelse og gennemførelse af generalforsamlinger i aktieselskaber (herunder børsnoterede selskaber) og foreninger.

Dirigent og generalforsamling behandler bl.a.:

  • Indkaldelse og dagsorden
  • Møde-, tale-, forslags- og stemmeret
  • Dirigentens ledelse af debatten
  • Mulighederne for at stille ændringsforslag og procedureforslag
  • Valg
  • Afstemninger om forslag
  • Fuldmagter og brevstemmer
  • De enkelte dagsordenspunkter
  • Referatet

Bogen gennemgår den rette gennemførelse af valg og afstemning om forslag, og opstiller nye afstemningsmetoder til alle afstemninger, undtagen de mest enkle. Metoderne er udviklet til et komplet system, der også er beskrevet som afstemningsregler for henholdsvis foreninger, ikke-børsnoterede selskaber og børsnoterede selskaber. Disse regler kan dirigenten anvende med hjemmel i sin ret til at tilrettelægge afstemninger, dvs. uden at de skal vedtages af foreningen eller selskabet.

Målgruppe

Bogen henvender sig til advokater og andre, der som dirigenter eller bestyrelsesmedlemmer beskæftiger sig med generalforsamlinger.

Om forfatteren

Bogens forfatter er advokat, adj. professor, dr.jur. Eigil Lego Andersen. Han er partner i advokatfirmaet Nielsen Nørager (www.nnlaw.dk) og har tidligere udgivet bøgerne Gavebegrebet, Kontrakter om Virksomhedskøb, Aktionæroverenskomster, Aktiehandelsaftaler, Aktivhandelsaftaler og Gruppesøgsmål.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Indledning
Kapitel 2 - Generalforsamlingen
Kapitel 3 - Dirigenten
Kapitel 4 - Indkaldelse, fremlæggelser og dagsorden
Kapitel 5 - Praktik og logistik
Kapitel 6 - Møderet, taleret, forslagsret og stemmeret
Kapitel 7 - Igangsættelse
Kapitel 8 - Debatten
Kapitel 9 - Spørgsmål og svar
Kapitel 10 - Forslag
Kapitel 11 - Afstemninger – Indledning
Kapitel 12 - Afstemninger – Udfordringerne og løsningerne
Kapitel 13 - Grundlæggelse af et nyt afstemningssystem
Kapitel 14 - Afstemningsformer
Kapitel 15 - Valg
Kapitel 16 - Beslutninger
Kapitel 17 - Blanke og ugyldige stemmer
Kapitel 18 - Inhabilitet
Kapitel 19 - Ejeraftaler
Kapitel 20 - Brevstemmer
Kapitel 21 - Fuldmagter med instruks
Kapitel 22 - Dagsordenens enkelte punkter
Kapitel 23 - Genoptagelse og omgørelse
Kapitel 24 - Mødets afslutning
Kapitel 25 - Referat
Kapitel 26 - Ugyldighed og ansvar