ONLINEBOG - Brugspanteret
564,00 kr. 705,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

SAGT OM BOGEN:

“…Hans Helge Beck er den sikre vejleder i detaljen. De følgende bemærkninger må ses i forhold til det, som er anmelderens hovedkonklusioner, nemlig at bogen er særdeles vellykket, at den er velskrevet, ligesom den særligt som opslagsværk sætter standarden mange år fremover…”


Uddrag af anmeldelse af Jens Evald i TfL, marts 2015

Denne bog behandler først og fremmest reglerne i retsplejelovens kapitel 54 om brugeligt pant.

Bogen behandler tillige en række af de problemer, som en brugspanthaver må søge løst ved aftale med pantsætteren og/eller tredjemand, idet brugspanthaver ikke kan udøve sin eksekutive brugspanteret, uden at der under hans administration, bestyrelse og drift af den ibrugtagne ejendom inddrages en række forhold, der ikke er omfattet af denne brugspanteret.

Bogen kommer også ind på brugspanthavers indtægter og omkostninger samt reglerne for disse.

Bogen behandler blandt andet:
  • Problemer, der vedrører retten til at gøre brug af bygninger eller arealer, som pantsætteren har lejet eller forpagtet
  • Pantsætterens eventuelle betalings- eller leveringsrettigheder
  • Driftsinventar og driftsmateriel, som ikke er omfattet af brugspanthaverens panteret
  • Dyr og afgrøder, som ikke er omfattet af brugspanthaverens panteret
  • Brugspanthaverens rettigheder i forhold til en evt. virksomhedspanthavers rettigheder
  • Brugspanthaverens ret til og rådighed over lejebeløb

Bogen behandler endvidere en række panteretlige problemer i relation til driftsinventar og driftsmateriel, både hvis pantsætter ejer flere ejendomme, og hvis sådant inventar og materiel er i sameje. Bogen giver eksempler på løsningen af denne type af problemstillinger, og beskriver de økonomiske konsekvenser for brugspanthaveren.

Målgruppe

Bogen er velegnet for advokater, herunder kuratorer og rekonstruktører, revisorer, realkreditinstitutter, pengeinstitutter, samt finansielle rådgivere, herunder bl.a. landbrugskonsulenter. Bogen er skrevet så den også kan anvendes som opslagsværk.

Om forfatteren

Bogens forfatter er professor emer. ph.d. Hans Helge Beck Thomsen, der er tilknyttet Aarhus Universitet.